Consumer Reports by Bloggers | The Scourge Of Privatization

Thank God the Belastingdienst situation is solved now; I had it rightfully my way. The Nuon conflict is about to reach its climax very soon. Their claim has been lowered from 900 euros to now some 450 euros. I think they have to acknowledge refunding my yearly advance overcharge and stop harassing me for their so-called ‘overdue costs’. After all, no one else charges customers for non-payment or even late payment a year of two years after they already paid the invoice. Which means I may not have to pay.

Dear Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings, Dear other CRAs

Herewith I sincerely request you to scrutinize the Netherlands’ credit handling as thoroughly as possible. This country with it’s big mouth on others, has a history of hidden corruption and consumer intimidation practices. Says who? Says me, a consumer affected by practices of public offices and large corporations.

#Dutch tax office, an update

My last posting on this topic described how the Dutch tax office, here called the Belastingdienst, denies and ignores tax payers’ declarations. I have an answer from them now. They acknowledge they throw away declarations, without giving a reply to the tax payer, and then fine him or her. They acknowledge I had to hand in those papers several times. They even acknowledge that it’s deliberate policy now not to be available by fax or email. The only way to reach them is by registered letter or by their own defective, low quality and highly unsafe software program called DigiD. The software was recently hacked by the Iranian government. They even acknowledge that not every computer and therefore not every tax payer can request the admission code for the stupid program. (I am one of those). They ‘understand’ my reply, namely that a good paper copy of my tax declaration on their own paper format is good enough for them to read. After all, I had to deliver thus, because they had thrown away my original tax declarations for 2009 and 2010. They closed the case for 2010, they acknowledged their error and I won’t be fined for that year. However, for 2009, a court case is on its way, coming Wednesday. I have made a case of their throwing away my tax declaration and then, after I had sent a copy for the third time, saying I had handed in ‘late’. The most shocking detail was that they used their own office stamp to prove that I was ‘late’… this is independent objective fact finding in the Netherlands! How low can you go, how disgustingly incestuous can things grow.

But I’m sure that nothing will change. It’s easy to throw away correspondence, then say it wasn’t received and fine the tax payer. This is the way the younger generation tax officers works nowadays, I was told. I fear I receive help now because I’m articulate enough to search publicity. The tax officer was kind to me, but that doesn’t solve the structural problem.

#Swedish-Dutch gas & electricity company Nuon, another update

Another bad guy, quite notorious here. Consumer organizations keep a close eye on them for their hidden corruption and intimidation practices. Not just them: all energy suppliers hold similar practices. Me, I have to deal with Nuon.

The customer pays Nuon a monthly advance based on energy use of the previous year. At the end of their business year they come to measure your year’s energy use. Then you receive a lengthy bill stating how much you are to pay extra, or will be refunded. If you’re entitled a refund, you have to settle with this bill, because refund they don’t do anymore, is the reality. They ‘must’ deduct ‘costs’. Something else. If you don’t allow them automated payment, you will receive extra bills, especially if you paid even only a few days after their due day. You must pay large sums per month extra ‘collection fee’, at least 5 euros per bill. They’re not allowed to do this, they must offer the customer a free alternative for automated payment. However, even if you do pay those extra bills for ‘collection fee’, you can be sure to be harassed next year with a much higher bill over precisely the same items you have paid for now! So as a customer you must keep your financial administration indefinitely, because it seems they hope a moment comes the customer can’t prove anymore having paid those bills several years ago. It is a battle for the long run. This is normal with many companies here, because they’re poorly handling automated payment, hardly know their own finances and try to take advantage of customers. In the case of energy companies it’s extra unpleasant, because they are an oligopoly and may cut off your energy supply. All the same, I try to restrict any subscriptions to other products to the minimum. For this very reason! I’m tired with the unjustified harassment.

A fresh update on #Nuon They gave me a phonecall: I must pay those ‘costs’ and they will, again, send a debt collector or bailiff to me, to which I replied that I had requested them to do so years ago. I want them to go to court. The lady on the other end of the phone line replied ‘we’ll see‘. Interesting answer. That means, I guess, ‘like before we won’t go to court, because we don’t have a strong case against you and will harass you next year. Maybe you won’t keep your financial administration and then we’ll be able to collect your money’.

#My hope is that credit rating agencies are willing to dive into Holland’s obsolete amateurish dishonest credit culture and give it what it deserves: #hell

@D

Niet slechts in landen van bruine mensen

Corruptie komt niet voor in Nederland. Slechts in landen buiten de westerse cultuur. In landen die zich dictatoriaal noemen, of nieuwe democratieën, waar een regiem, wtf is it, de macht heeft, horen we hoe openlijk erkend wordt dat corruptie bestaat. ‘Die’ landen worden ‘nooit helemaal’ democratisch, alsof die landen genetisch geen aanleg hebben voor niet-corrupte democratie. Alsof Nederlanders genetisch wel aanleg voor niet-corrupte democratie hebben. Waarom legde Nederland, jaren vijftig, dan bij wet vast dat eigendommen van joodse gaskamerslachtoffers die in handen van de Nederlandse overheid gevallen waren, niet aan nabestaanden teruggegeven hoefden te worden? #Goudstikker ea (Om ‘t hier even bij te laten) Waarom zijn er ook nu zoveel voorbeelden te noemen van intimidaties vanuit instanties en bedrijven naar de consument toe? Het is jammer dat Nederland nu behalve voor kinderporno en drugshandel ook staat voor corruptie. Eerder had ik gezegd dat westerse economieën in crisis verkeren door woekerpraktijken met malafide contracten en leningen en Nederland is geen uitzondering. Ik heb verschillende voorbeelden uit eigen praktijk genoemd, die geen van allen ontkend werden door de schuldigen. Een nieuw voorbeeld dient zich weer aan:

#Stadgenoot #VanderHoedenMulder

In Amsterdam woont de overgrote meerderheid van bewoners in een corporatiewoning, ook ik. Enkele corporaties hebben hier tachtig of meer procent van alle woningen in eigendom; bijna heel Osdorp is eigendom van ‘Stadgenoot’, voorheen ‘Algemene Woningbouw Vereniging’. Oligopoliesituaties leiden altijd tot misbruik, vandaar dat voor andere vormen van bedrijvigheid anti-kartelwetgeving bestaat. Echter Nederland weigert die voor grondbezit, onroerend goed, met als resultaat een systeem van grootgrondbezit: een feodaal systeem zonder adel waar de consument heel weinig recht heeft. Vrije verhuizing bijvoorbeeld is onmogelijk in de praktijk, net als in de lijfeigentijd. Natuurlijk was ‘t veel beter en vooral ook veel goedkoper geweest als de consument zelf de kans had tot bouwen, kopen, verkopen, verhuren en huren. In zoveel andere sectoren waar (semi-)overheidsmonopolies doorbroken werden, is dat inmiddels gebleken. Maar goed on topic nu.

Enkele jaren geleden, woonde ik hier ook reeds, werden mijn man en ik lastiggevallen met correspondentie wegens vermeende huurachterstand van twee maanden, aanvankelijk alleen van Stadgenoot zelf, algauw gevolgd door die van hun deurwaarder: Van der Hoeden Mulder. Hele pakken met betalingsbewijzen en brieven stuurde ik naar beiden, maar tot mijn verbazing denderden ze gewoon door! tot in de rechtszaal aan toe. Te langen leste moest uiteraard erkend worden dat er helemaal geen huurachterstand was. Om het verhaal aldus samen te vatten. We waren toen nog onervaren op incassogebied, dus ik antwoordde elke brief netjes met veel documentatie. Geleerd heb ik dat je dat niet moet doen en slechts moet aanzeggen administratie pas te tonen tegenover de rechter. En, wat nu ook zoveel beter kan, met Twitter ea, openbaarheid te zoeken. Zet ze bij naam in de schijnwerpers. Ik noem het, omdat ik met exacte herhaling te maken krijg: zo’n zelfde vermeende huurachterstand van twee maanden. Stadgenoot schreef al en Van der Hoeden Mulder zal volgende week wel volgen. Maar een melding bij ‘t Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag Amsterdam heb ik gisteren wel gedaan, want ik zit er bovenop tegenwoordig. Van der Hoeden Mulder is echter hardnekkiger dan andere deurwaarders/incassobureau’s, dus ik bereid me voor op weer een vervelende periode.

#Nuon #CannockChase

Ik heb ‘t verzoek tot vertrouwelijke afhandeling, ofwel onder de toonbank ritselen, vanuit @NuonWebcare gezien en niet gehonoreerd. Want: openbare afhandeling van een dergelijk fundamenteel probleem is de enige weg die hopelijk werkt. In hun verkoopvoorwaarden staan ze zichzelf toe mensen aan te manen ná betaling en mocht betaling na vervaldag ontvangen zijn, al betreft ‘t maar enkele dagen, worden er toch ‘aanmaankosten’ gevorderd. Dat gebeurt tegenwoordig vele maanden later via incassobureau Cannock Chase op een wijze waarbij bedragen niet meer terug te voeren zijn op oorspronkelijke hoofdvorderingen. Dat gebeurt elders niet, een huisbaas, telecombedrijf, zelfs de belastingdienst onthoudt zich van ‘t gedrag, en kan ook hier slechts verklaard worden vanuit de traditie van monopolistische overheidsbedrijven. Formeel is Nuon geprivatiseerd, maar feitelijk is dat slechts kosmetisch, want de aandelen zijn nog steeds overheidseigendom. Dat is feodalisering, geen marktwerking. Immers de grote markt met z’n vele kleine eigenaren wordt zorgvuldig buitengesloten. Eén ding is in onze rechtsorde dan wel in orde: Napoleon heeft de trias politica in Nederland geïntroduceerd, dus de recherlijke macht staat redelijk goed los van de bestuurlijke. (Nederlanders hadden waarschijnlijk niet de creativiteit om dit zelf te bedenken, maar dat is misschien een lullige opmerking) Een rechter veegt dit soort diefstal door een semi-overheidsbedrijf als Nuon, of welk ander bedrijf dan ook, van tafel. Die eerlijkheid bestaat dan nog net in Nederland. En: dankzij de scheiding der machten is het voor de consument mogelijk voor zichzelf op te komen. Dus waarom nog steeds grootgrondbezit en andere kartels in ‘t kader van de totale verzorgingstaat toestaan?

#Automatische incasso

Als laatste item nu. ‘Waarom betaal je dan niet automatisch?’ Welnu dat is geen garantie voor goedlopende betaling, integendeel. Pathé Theaters mochten automatisch geld afschrijven van mijn rekening vanwege een abonnement voor onbeperkt bioscoopbezoek. Ooit was een maand niet afgeschreven en kreeg ik enkele maanden later een brief van hun incassobureau #NIBincasso hetgeen ik toen betaalde. Maar onlangs werd ik weer aangeschreven door NIBincasso voor… precies dezelfde post! Ze zouden bij mij komen uitzoeken welke spullen ze in beslag zouden nemen. Ik lach er nu om, want in al z’n sneuheid heeft ‘t geval nog een zekere koddigheid ook. De grootsheid van kleine dramatiek. Maar: door m’n weigering mee te werken was Pathé gedwongen ‘t uit te zoeken en is ‘t opgelost, maar veel tijd is de consument er wel mee kwijt. En #Eneco en #KPN… en… breek me de bek niet open over anderen. Ik wil hiermee zeggen dat automatische afschrijving geen oplossing is, want niet altijd wordt een bedrag meteen afgeschreven en niet altijd wordt dan een tweede poging gedaan en als het kleine bedragen betreft, heb je ‘t niet meteen in de gaten. En krijg je met een incassoprocedure te maken, want leveranciers schrijven niet zelf meer tegenwoordig.

Mijn oplossing is dan ook: geen abonnementen meer, tenzij ‘t echt niet anders kan. En dat is maar zelden het geval hoor, er is veel onnodige fluff die je best missen kan. Ik kan iedereen aanraden, me hierin na te volgen.

@D

Betaalvee

Wat is het dat me zo hindert in de betrokkenheid van incassobureau’s waar het financiële betrekkingen met leveranciers betreft? Ik heb wat soul searching gedaan en kom op twee antwoorden: privacy en ‘t aspect van wanprestatie. Ik vind ‘t om privacyreden niet nodig dat steeds meer partijen tegenwoordig inzicht hebben in administratie en daar dreigt ‘t nu op uit te lopen, nu incassobureau’s zoveel meer gebruikt worden.

Dan nu ‘t wanprestatie-aspect. Over het algemeen wordt financiële administratie ervaren als moeilijk. Vaak wordt een post over ‘t hoofd gezien. Dat leidde bij mij in het verleden bij een grote leverancier als Nuon tot strubbelingen, waarbij Nuon niet veel anders kon dan erkennen dat ‘t al betaald was. Of een enkele keer, twee keer totaal, tot een huisbezoek, dat meestal vriendschappelijk eindigde. Mijn standpunt was en is dat een leverancier zelf z’n administratie op orde moet hebben, immers de klant betaalt ervoor en die wil niet lastig gevallen worden.

Nu echter worden er derden bij betrokken, van wie je niet weet hoe echt die zijn, die doorgaans hun administratie al even slecht op orde hebben. Het kost heel veel tijd allemaal om daarmee om te gaan en ik leer langzamerhand om hen buiten de deur te houden. Luisteren naar de uiteindelijke klant wordt niet altijd gedaan, immers ze proberen hun zin door te drammen, dus heeft veel corresponderen ook geen zin. Maar de toon van hun brieven is onaangenaam vanwege de intimiderende retoriek. Gezien de lage bedragen waar ‘t om gaat, heeft ‘t geen zin om ermee naar een advocaat te gaan, die interesseert zich er niet voor dus als consument sta je er alleen voor, maar ik voel me ergens wel gedwongen om er wat mee te doen. En zoek dan maar weer de publiciteit.

#Nuon probeert aanmaningen op allang betaalde facturen plus een oude, ook reeds betaalde factuur op mij te verhalen, hetgeen ik ook niet doe. Temeer daar de aanmaningen doorgaans na betaling pas kwamen; na een jaar niet meer terug te voeren zijn op een hoofdfactuur mede doordat ze cumulatief gestapeld zijn en de hoofdfacturen er niet bijvermeld worden, en van mij niet verwacht kan worden dat ik ook daar nog een administratie over voer. Het kan best dat sommige bedragen pas enkele dagen na vervaldag op hun rekening stonden, maar ik voel me dan niet tot extra betalingen verplicht. Dat doe ik bij een ander ook niet immers. En hun incassobureau #CannockChase is ook heel vervelend. Wil dat ik uittreksels van mijn bankrekening opstuur ed. Ik begin er niet aan. Nuon zelf is denk ik hierbij ‘t meest over de schreef gegaan, door via haar twitteraccount @NuonWebcare mijn IP-adres op te eisen. Ik vraag me af of dat strafbaar is, wellicht kan ik ermee naar justitie. Hoort NuonWebcare wel bij Nuon, is nog een vraag.

Dit alles stamt nog uit een tijd dat grote overheidslichamen als energieleveranciers en telecommunicatiebedrijven in een monopoliepositie verkeerden en geen klanten hadden, doch betaalvee. Maar het betaalvee emancipeert tot klant en niet slechts dat: niet slechts voor leverancieers doch ook voor energielevering als geheel bestaan steeds meer alternatieven. Wie weet neem ik een zonnepaneel dat krachtig genoeg is om genoeg warm water te leveren en een elektrisch fornuis aan de praat te krijgen. Ik sta open voor verandering wat dat betreft.

#KPN en #VestingFinance laten niks meer van zich horen, hopelijk slachten ze elkaar nu af om de dubbele rekening. Wel heb ik bezwaar gemaakt bij een zekere Stichting Preventel vanwege een registratie als wanbetaler. KPN heeft mij immers mijn geld teruggegeven en een dubbele rekening gestuurd. En NA mijn betaling een kantoortje Vesting Finance op mij afgestuurd, met wie ik geen enkele relatie heb; om veiligheids- en privacyredenen ga ik niet achteraf nog eens een betaling aan hen verrichten. KPN heeft geprobeerd een wonderlijk toneelstukje te spelen hier, blijkbaar heeft ‘t de vordering op mij aan hen verkocht, maar ik hoef daar niet in mee te gaan.

#Pathé heeft de kwestie uiteindelijk opgelost met mij. Ze is er ‘t levend bewijs van hoe een bedrijf zichzelf benadeelt als ‘t met incassobureau’s in zee gaat, want NIBIncasso liep alleen maar in de weg.

@D

Fulminatie vd dag #Nuon #CannockChase

‘#CannockChase heart & soul! Incasso is een vast onderdeel geworden van de financiële administratie! Cannock Chase legt – in het traject van minnelijke en juridische incasso – het accent sterk op de minnelijke fase!’ Wat een mooie bloemrijke woorden voor wat neerkomt op een baksheesh-economie, welke freelance tekstschrijver  mag die op zijn of haar conto schrijven, en wat een last heb je ervan als consument!

Nuon had al de usance van een groots aanmaningsbeleid. Was de maand op een- of tweederde gevorderd, kwam er een brief, eindigend met de woorden ‘als u reeds betaald hebt, kunt u deze brief als niet geschreven beschouwen’. Dan zou je zeggen: je wordt verder met rust gelaten. Meestal had je dan allang betaald, maar blijkbaar stond ‘t bedrag pas enkele dagen ná hun vervaldag op hun rekening. Ik weet niet anders, of: heb je betaald vóor aanmaning, ben je verschoond van aanmaankosten, zeker als de leverancier dit nog zelf ‘belooft’ ook in haar correspondentie. Niet Nuon echter. De laatste jaren werd de brief verzwaard met een notaatje voor aanmaankosten, meestal een uit de lucht gegrepen bedragje tussen 5 en 50 euro, blijkbaar afhankelijk van ‘t gegeven of ‘t eerste of tweede aanmaning betrof. Als je niet oppaste, werden (en worden!) deze bedragjes afgetrokken van het bedrag dat je terugkreeg bij de jaarafrekening. Best kut, omdat je meestal geen tijd had of geen zin meer om er veel mee te doen tegen dat tijdstip en ‘t zelden echt grote bedragen betrof. Meestal betrof het enkele vaak niet-gespecificeerde posten die te lang geleden waren om nog terug te zoeken.

Nu echter gaat #Nuon mee in de vaart der volkeren en stuurt een incassobureau op de klant af, juist voor die kleine posten der aanmaankosten. Mijn advies: betaal het niet! Ga het niet uitzoeken ook, want het betreft bedragjes van wisselende omvang over een aanmaning van soms zelfs anderhalf jaar geleden. De bedragen zijn ook niet meer terug te herleiden tot een bepaalde post, omdat zeg twee aanmaningen gestapeld worden. En: door Nuon reeds verrekend zijn in de jaarafrekening, dus wellicht betaal je nog tweemaal ook. Verwijs hen gewoon naar de rechtbank met de opmerking dat je niet bereid bent om een jaar later aanmaankosten over een vier dagen te laat betaalde rekening te betalen. Pas als echt nog een hoofdfactuur openstaat, of je die inderdaad ‘veel’ te laat, zeg meer dan een maand ofzo, betaald hebt, hebben ze bij mijn weten een redelijk punt. Maar: meestal stond Nuon dan veel eerder reeds op de stoep en ja extra kosten betaalde ik dan wel, of deels.

#Reactie van #Nuon: stuur mij uw pc en huisnr per dm… moet ik nu mijn IPnummer sturen?! Ga dat echt niet doen. Lijkt wel of ze ergens willen inbreken ofzo. #misselijkmakend

#NIBincasso en #Pathe nu. NIB beweerde dat #Pathe mijn opzegging niet ontvangen had en dat ik maar opnieuw moest opzeggen. Zond hen de opzegbrieven op pdf en de opzeg-bevestiging van Pathe destijds maar op met de boodschap dat ik de openbaarheid gezocht heb. Ben benieuwd of ze komende week aan de deur staan om bij mij te komen uitzoeken;)))

@TrosRadar heb ik inmiddels geschreven.

Dit is nu het verval van Nederland en niet Nederland alleen, want elders in de westerse wereld gebeurde hetzelfde. Er zijn zolangzamerhand heel wat partijen die een baksheesh willen over abonnementen of leningen. Vandaar de hypotheekcrisis in bijvoorbeeld de VS, want hun incassobureau’s flikten soortgelijks. Diefstal leidde tot ineenstorten van markten en wat mij betreft hoeven die niet te herstellen zolang niet heel gauw een einde gemaakt wordt aan de diefstal, corruptie en regelrechte maffiapraktijken.

@D