Membership & Unicity

Having good family & neighbours

Being welcome on the workfloor

Happiness starts with this & more,

Something only yours

@douryeh

Poetry

It is suited for every language

It gives us a matching image

Of what lives in the soul

~ Like music, it makes our circle whole

@douryeh

Lucid Dream

I was in a group excursion

Perhaps a group in higher education

We had a garden bbq party

We were attacked by some adolecents

Their chubby leader got in our hands

The one to accidentally kill him, was me

For days, I sneaked around class

In shame, fear; my life is over, alas?

Police all over us, quite professionally

Waking up, they had not arrived at me

I wonder, should I look at it positively,

Or just plain fearfully negatively?

@douryeh

Het echte waarnemen

Het oog der liefde is in het hart
De ziel doet zich via de reuk gelden
De echte stem is tussen regels, woorden
Vindt in moment en mimiek zijn start
Wil je iets weten van een ander
Op die plaatsen vind je de waarheid
Zoek zonder treuzelen klaarheid
Over de diepste kwaliteit van die ander
@D

Afstand

Als de geest op reis gaat
Neemt ze afstand van pijnbronnen
Ze heeft zichzelf overwonnen
Als ze niet vergeet doch vrijlaat
Afstand geeft objectief zicht
Op benauwde situaties en hinder
De geest behoeft geen handenbinder
Wil slechts vliegen in het licht
@D

Eigen rots

Als het goed is
Ben je je eigen rotsje in de branding
Stabiel om te dienen als landing
De passant is het water soms ongewis

Dring jezelf nooit op
Volg je natuur ontspan je
Gun ruimte aan anderen om je
Soms steekt bezitsdrang de kop op

@D