Be Prepared

The existing disaster circumstance has made us alert to be gotten ready for the future catastrophes in Pakistan. For that, every person needs to get awareness to over come such disasters in future. This small stab has actually been made in a simple language for every single person who looks for first hand knowledge about…

Be Prepared

Thanks for sharing ⚠️💛

How to prepare for an earthquake

#ErgFlauw

Domino’s Pizza is opgericht door een, van oorsprong, Nederlander. Weet je hoe die Nederlander heette?

Die Nederlander heette Dominee. Hoe anders: de Engelse vertaling van de naam is immers… 💛⭐

Fijne dinsdag 🌺💮

WHY ME? A Beautiful Message

By Arthur Ashe. Arthur Ashe was the legendary Wimbledon Tennis Player who was dying of AIDS, which he got due to Infected Blood he received during a Heart Surgery in 1983! As he lay sick, he received letters from his fans, one of which asked: “Why did God have to select you for such a […]

WHY ME? A Beautiful Message

True, we shouldn’t ask ‘why me’. We to be grateful and open to anything.

#Corruptiemonitor #Nederland #HofmanIncasso #Vandebron Waarom willen ze toch 200 euro extra?

Een paar spoken/spookjes uit het verleden zijn weer terug gekomen: Vandebron en Hofman Incasso. Ze proberen ‘t weer: bij mij een niet-verdiende fooi eruit persen. Ze beweren, dat Vandebron ná mijn opzegging bij hen, 24 december 2018, die ze op 11 januari 2019 per mail bij mij bevestigd hebben, nog is verder gegaan met facturen sturen voor februari en maart 2019. Dat hadden ze niet gemogen, uiteraard, en #hebben ze ook niet gedaan. Dit voorop gesteld: ik bewaar administratie lang. Ik heb nog gezocht, maar, vermeende facturen hebben ze inderdaad nooit gestuurd. Wel vond ik aanmaningen op deze nooit-verstuurde facturen en nog een eindafrekening. In die laatste zat een fout van vijftig euro in hun voordeel, die ik niet betaald heb. Heb ik ze bericht over gestuurd. Ze willen evenwel tweehonderd euro extra vangen, bedrag twv beide niet-bestaande facturen. Weer zo’n corruptiegeval, dus. Triest is dit: het is hun enige taak, factuurtjes sturen, en zelfs dat lukt ze niet.

Omdat ze op vergelijkbare gronden, t/w verzinsels, al geprobeerd hadden, een bedrag van ruim zeshonderd euro extra te vangen, had ik bij Vandebron opgezegd. Ze probeerden zomaar een half jaar extra te vragen, over een periode dat ik geen klant bij ze was. Ook dat, heb ik niet betaald en dat hebben ze met lange tanden erkend als zijnde terecht. Heb ik alhier over geblogged; Liander en de Fraudehelpdesk over benaderd. Ook hier, ga ik maar weer voor naar de rechtbank — maar, of ik ‘t initiatief moet nemen? Zelf maar eerst laten lopen? Tijdverspilling? Ja, ongevraagd. Ik kan er helaas niet geheel aan voorbij gaan.

Fijne zondag

@douryeh

Daily Observation

Ik had ‘t niet verwacht, maar: ze blijven ‘t proberen. En het lijkt nog erger, triester en ontluisterend dan verwacht. Nu willen ze opeens geen 180 euro meer, ‘t moet 405 euro worden, zgn ‘termijnverhogingen’. Termijnverhogingen? Hoe kan dat nou weer. Een beter woord is: achteraf de spelregels veranderen. Ik had al eerder gezien, dat Vandebron z’n opzegvergoeding sluipend van 50 naar 100 euro verhoogde. Hetgeen niet mag volgens hun eigen voorwaarden, omdat ik tot contracteinde minder dan anderhalf jaar te gaan had. Vijftig euro was dus ‘t maximum.

De werkelijkheid is nog triester. Hofman Incasso had op z’n aanmaningen, die er inderdaad imponerend uitzien, nog een factuurtje opgenomen: termijnfactuur xxx (zal ‘t nummer hier maar niet noemen) voor februari 2019. Ik blijf maar zoeken, naar waar deze factuur zich eventueel bevindt en vind niks. Vandebron stuurt wel aanmaningen voor een termijnfactuur voor februari 2019, maar zonder nummer. Daar heb…

View original post 341 more words

In hoger beroep tegen het Waterschap/AGV ~ Waarom gooien ze de post van de mensen toch weg?

Inmiddels heeft de bestuursrechter in mijn zaak tegen Waterschap/AGV vonnis gewezen. Ik heb een gedeeltelijke overwinning behaald: ik hoef niks bij te betalen en het waterschap moet mij de griffiekosten vergoeden. De rechter kon zich ‘goed voorstellen dat ik niet gezien had, dat ik bezwaar had moeten maken tegen de aanmaning’. Dus, ik krijg de griffiekosten terug. Heeft het waterschap (nog) niet gedaan, btw.

Daarmee ben ik echter niet tevreden. Het gaat mij om de vanzelfsprekende, gemakzuchtige praktijk van aanmaningen en dwangbevelen uitpoepen op vorderingen waarvan ze zelf ook erkend hebben, dat die op tijd betaald zijn. Zo’n dwangbevel komt zelfs nog maanden nadien. Ik had ze nog eerder, 2017, geschreven dat ik in termijnen wilde betalen, hetgeen immers luid en duidelijk als mogelijkheid vermeld staat op hun facturen. Maar ze deden net of dat verzoek niet ontvangen was. Ze konden ontvangst van de brief niet ontkennen, omdat ze op stukken ervan prompt gereageerd hadden, destijds. En zelfs het schrijven van die brief, was niet nodig geweest. Waarom alsnog vragen, als ‘t vooraf, op de factuur zelf, reeds gemeld wordt als duidelijke keuzemogelijkheid zonder meer? Waarom wenden ze achteraf voor, dat ze ‘dat zo niet bedoeld hebben’. Het gaat mij erom, dat je je als burger niet met dit soort gebeuzel moet hoeven bezighouden. Een aspect dat mij hieraan steekt, is dat ze in juni aankomen met hun aanmaningen terwijl je betaalt; je wellicht geen bezwaar maakt; ze dan makkelijk hun gang kunnen gaan. In het vakantieseizoen kunnen ze minder opgemerkt met hun incassobureau’s of deurwaarders de woningen langs gaan, inbreken en zich tegoed doen aan eigendommen waar ze geen recht op hebben. Ze weten echter, dat de vordering betaald is en zijn daar soms al op aangesproken. Vraag is, of ze dit ook doen aan Apollolaan en Herengracht, of slechts bij het klootjesvolk.

Het meest storende aspect is dit: ze komen met hun aanzegging tot beslaglegging op jouw eigendommen, #omdat je ‘uit jezelf alles op tijd hebt betaald’, zonder ‘hen te machtigen tot automatische incasso’. Wie heeft hier ooit van gehoord. Laten ze liever #blij zijn, dat mensen uit zichzelf betalen en daarbij zo goed als hen mogelijk is, de routes volgen zoals beschreven op de factuur zelf. Hier klopt dus iets niet. Er lijkt sprake van een voorrecht dat anderen niet hebben. De belastingdienst; gemeentelijke belastingdienst, behoeven dit niet te proberen. Er valt met dezen altijd tot een nette overeenstemming te komen. Wat meespeelt, is dat burgers, maar ook bedrijven, schepen e/a, niet meer kunnen ‘weglopen’ van evt verplichtingen. Iedereen is, direct of indirect, goed bereikbaar. En het waterschap probeerde dit jaar dezelfde truc. Ik had betaald, dat wisten ze, zelfs met een automatische incasso-opdracht. Die had ik schriftelijk naar hen toe gestuurd, zowaar met hun eigen formulier. Maar het begon alweer: ik had zgn geen incassomachtiging gegeven en had ‘eigenhandig’ betaald, dus kreeg ik een aanmaning!? Met aanzegging tot beslaglegging. Toen ik er een mail op terugschreef, heette ‘t dat ‘mijn machtigingsformulier niet was aangekomen’. Leugens weer. Immers worden de bedragen volgens bedoelde machtiging afgeschreven. En leugens, duiden #altijd op enige vorm van corruptie. Weggooien van niet-digitale, papieren correspondentie is voor hen blijkbaar een klein verdienmodel. Als ‘t maar vaak genoeg gebeurt, wordt het vanzelf een mooie bijverdienste. Je hebt brieven niet ontvangen en ‘mag’ dan aanmaningen sturen. Ik heb ze uiteraard niet opnieuw gemachtigd.

Verder denk ik, dat een dergelijk vergrijp, nl weggooien van correspondentie en dossiers, slechts mogelijk is op directieniveau. Gewone medewerkers zouden er immers de laan voor worden uit gestuurd. De gewone medewerkers hebben mij in dit geval nog geholpen: ‘Uit coulance schelden wij u de aanmaankosten ditmaal kwijt’ en ‘het machtigingsformulier is niet gevonden, wilt u aub een nieuw sturen’. Daarmee is het probleem niet opgelost uiteraard. Het ware probleem is: oneerlijk verwijderen van correspondentie uit klantendossiers om daarmee wat gewin te bereiken. Volgens mij, een misdaad. Volgens de wet ook, hoop ik.

Dit hele aspect is in ‘t vonnis onvoldoende meegenomen. Ik ga er nu over in hoger beroep, omdat ik er voor de toekomst van af wil zijn en omdat ik wellicht anderen ermee help. Wmb, ga ik dit tot de Hoge Raad aan toe brengen, mocht ‘t zover komen.

@douryeh

High Winds

A reshare of last week’s 99 word stories @}}-

Weather shifts and high winds blow sails and change. Fierce, it topples sunflowers, fences, and rooftops. If harnessed, high winds energize travel and electricity. It’s a phenomenon that can be destructive or helpful. Such a dichotomy brings opportunity to writers to play between the lines. High winds blow across the stories in this collection, drifting […]

High Winds

First Flight

The colleagues had placed a webcam near the crest

On the factory’s rooftop, the family feels safe enough

Peregrine falcons, unlike before, have become common these days

The youngsters had grown big enough to fly now

The parents just kick them out of the nest

Some of them, just drop down and don’t fly

The colleagues take loving care of the confused youngster

Quickly, a falcon video and some photos were made

Then, one of the colleagues brought the youngster upstairs

Alas, same routine was repeated to the young falcon

The colleagues never found out, how the story ended

@douryeh

Fresh Mint Chip Frozen Yogurt

This mint chip frozen yogurt recipe from the Sprouted Kitchen Cookbook is brilliant. The recipe combines two parts Greek yogurt with one part cream to make a luscious mint-blasted treat. I shared this gem of a recipe back in 2012 and noticed a lot of you were still searching for it this summer. I thought […]

Fresh Mint Chip Frozen Yogurt

Thanks for sharing 💛⭐