Alweer, ten onrechte aanmaningen Waternet/AGV

Omdat het waterschap weer een poging waagt tot onheuse incassopraktijken waterschapsbelasting, schrijf ik toch maar weer een blog. Ik heb nog steeds te maken met hetzelfde conflict sinds 2018. Toen werd er een deurwaarder, CannockChase, naar mij toe gestuurd, #nadat ik rekeningen betaald had. Ik had eerder in een brief aanvraag gedaan, de aanslagen voortaan in gedeelten te betalen, maar het waterschap deed net of die aanvraag niet gedaan was. En dus had ik zgn niet in gedeelten mogen betalen. Terwijl het waterschap in hun aanslagen telkens wel vooraf de keuze biedt: of in eenmaal betalen, of in acht gedeelten. Waarom dan nog aanvraag moeten doen, is eerste vraag die rijst. Plausibele vraag, waar ik ik nooit, van wie dan ook, antwoord op kreeg. Maar goed. Ik heb toch apart aanvraag gedaan. Ik had een smartphone foto van mijn brief met aanvraag tot deelbetaling nog op mijn cloud account staan, met het exacte tijdstip van opname, waarmee de leugen van het waterschap toch debunked zou moeten zijn. Inderdaad, hebben ze mij in 2019 niet opnieuw lastig gevallen voor de aanslag van dat jaar, maar bleven ze me wel lastigvallen voor de oude aanslag 2018. Ik ben ermee naar de rechtbank gegaan. Daarover moet nog uitspraak komen. Er waren eerder meer vreemde, niet-bestaande kosten die het waterschap van mij had proberen te vorderen, maar met hulp van de Nationale Ombudsman is dat gelukkig verijdeld.

Nu in 2020, proberen ze dezelfde truc. Er komen weer aanmaningen voor reeds betaalde bedragen, alweer verhoogd met ‘aanmaankosten’. Ze geven weliswaar toe dat de deelbetalingen gedaan zijn, maar komen toch met extra vorderingen. Blijkbaar zit er een verdienmodel in voor ze, maar recht hebben ze niet. Gelukkig voor mij, staat ook nu de foto van de incassomachtiging die ik hen eerder dit jaar gestuurd heb, formulier dat ze zelf steeds meesturen met hun aanslag, nog op mijn cloud account, met juiste tijdstip van de foto-opname. Ze proberen me dus lastig te vallen voor bedragen met extra kostenopslag, terwijl ze reeds betalingsmachtiging ontvangen hebben. Bedragen die #zijzelf steeds mooi afschrijven. #Zijzelf bieden kortom steeds de mogelijkheid om de aanslag in gedeelten te betalen; als je daar op reageert, veranderen ze zelf vervolgens de spelregels. Ook dit, laat ik niet lopen.

Het gaat om integriteit en betrouwbaarheid van bestuur. ‘Afspraak is afspraak’. De spelregels halverwege veranderen en correspondentie verduisteren, zijn vormen van corruptie. Het gaat ook om rechtsgelijkheid. Ik houd er niet van, maar ik ga de naam van de verantwoordelijke ambtenaar die dit al jaren steeds doet, toch maar noemen: ene Ingrid de Boer-de Wolf, afdelingshoofd klantenservice en betalingen. Oke, wellicht is er nog iemand boven haar die echt verantwoordelijk is, maar waarom doet hun andere afdeling, drinkwaterfacturatie, dit dan niet!? Noch enig andere leverancier of instantie? Maar ‘ns doorsturen naar de politiek, ditmaal. Dit onbehoorlijk gedrag heb ik niet met anderen op deze wijze meegemaakt.

@D

How To Earn Money As An Influencer — New Lune

Why not — thx for sharing @}}-

I would say monetising your social media platforms is much easier compared to monetising your blog because it’s more straightforward and the process is definitely much easier & simpler. I know there is a huge taboo concerning influencers and the whole influencer marketing but I personally think, it’s the same thing as monetising your website. […]

How To Earn Money As An Influencer — New Lune

#Oxxio: goed nieuws

Hun jaarafrekening voor energiegebruik klopt redelijk goed. Veel ellende met frauduleuze instanties heb ik moeten meemaken. Een goed bericht plaats ik dan ook graag 💝 Eigenlijk zijn ze wel goed bezig. Het is geen foute leverancier. Hun website is ook wel goed. Kortom een verademing na Vandebron.

@D

Thx for sharing: Dandelions – The Incredible Edible Flower!

A reblog from ALITTLEPIECEOFMYHEART410024090

dandelion flower

Photo Credit: http://www.ediblewildfood.com

Gardeners have cursed the dandelion and its pervasive nature. They pop up everywhere in spring and are so hard to get rid of.
Having grown up in a small West Texas town, I am no stranger to the Dandelion; although we pulled them up with our gloved hands or chopped them down with the hoe. We had no idea what we were missing out on and clumped this healthy plant into the weed family.
To be perfectly honest, I always thought they were poisonous. I guess it was because of the white milky sap that oozed from the stems. When I first started reading up on edible plants, I just couldn’t believe Dandelions were on the list. I’m excited about all of the health benefits associated with eating this plant and can’t wait to give it a try!

  • The Normans called this plant “dent de lion”—tooth of the lion—for its jagged leaves. Anglo-Saxons corrupted this name into dandylion.
  • The Vikings brought dandelion seed with them to Iceland and Greenland where the plant still thrives today.
  • The Chinese call it “nail in the earth” for its long taproot which draws nutrients and moisture from deep in the ground.
  • In medieval times, dandelions gathered on St. John’s Eve—June 24—were believed to repel witches. The milky sap, given the name “devil’s milk pail”, was used to cure warts and pimples.

DANDELION HEALTH BENEFITS

Seeds were brought here by the Puritans to plant in their herb gardens and the plants soon escaped, making their way across the country. Since all parts of the plant are edible and rich in vitamins, that is not a bad thing.

  • Dandelions are more nutritious than spinach, have 25 times the vitamin A of tomato juice, and are a good source of calcium, potassium, magnesium, iron, lecithin, and vitamins C, B, and E. For many early settlers, dandelions made a life-saving spring tonic.
  • The dandelion was a standard medicinal plant used by herbalists for generations. Their Latin name—Taraxacum officinale—means a remedy for disorders. The leaves are a powerful diuretic but since they do not flush potassium from the body they are safer than pharmaceutical diuretics. The roots are slightly laxative and a tea made from ground fresh or dried roots is reported to improve digestion.
  • Similar to their cousin chicory, the roots can be roasted until they are dark brown inside and out, ground into a powder, and used as a coffee substitute.
For more health benefits and also recipes, please visit:
https://www.almanac.com/news/gardening/garden-journal/dandelion-health-benefits

dandelion drawing

Photo Credit: http://www.ediblewildfood.com

Dandelions – The Incredible Edible Flower!

Naar de rechter tegen het Waterschap

Inmiddels heb ik mijn probleem met het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht bij de rechtbank aanhangig gemaakt. De redenen zijn duidelijk: ik ben bij ‘t waterschap in een permanent deurwaarderstraject gestopt, ondanks dat ik de aanslagen gewoon betaald had. Zelfs kan niet gezegd worden, dat ze te laat betaald waren. Wel heb ik in 2017 gevraagd, via brieven, of ik voortaan in gedeelten kon betalen. Het waterschap deed de facto weinig met die correspondentie ~ negeren, kunnen we ‘t ook noemen. Sterker nog, in 2018 keek ik voor ‘t eerst op een online klantenpagina die het waterschap (ook) voor mij had aangemaakt en wat bleek? In een aantal jaren, stonden vreemde kleine bedragen open die ik zgn nog had moeten betalen. Via de Nationale Ombudsman, is dat na diverse mails en telefoongesprekken uiteindelijk recht getrokken, en werden de kleine bedragen verwijderd. In 2019 kwamen ze weer terug met hun deurwaarder, Cannock Chase. Na veel heen en weer mailen via de ombudsman, kwam eruit dat ik weliswaar in gedeelten had betaald, maar dat ik dat zgn niet aangevraagd had. Mijn eigen brieven met mijn aanvraag, is inmiddels naar de rechtbank verstuurd en ook naar de ombudsman en Fraudehelpdesk. Hun eigen aanslagen zeggen: u mag in acht gedeelten betalen, of ineens. Hoe moeilijk is ‘t helemaal, om mijn brieven er nog eens bij te nemen en de eenvoudige rekensom te maken tussen het aanslagbedrag en mijn deelbetalingen. Dit is de eenvoudige uitkomst: een ronde acht. Bied het niet aan dan, als mensen zo’n traject slechts voor de bühne wordt aangeboden. Ik snap wel, waarom ze zo lang wachten met hun invordering. De hoop is uiteraard, dat ik zulke correspondentie niet bewaar of vergeet en dan mijn historie niet kan hard maken. Ze kunnen dan verzwijgen, dat ik wel een aanvraag tot deelbetaling gedaan heb. En dat is exact wat ze gedaan hebben: mijn aanvraag verzwijgen. In hun reactie naar de rechter toe, hebben ze dan ook gelogen over mijn aanvraag tot deelbwetaling. Echter ik bewaar veel, door schade en schande in de omgang met overheden heb ik dat moeten leren. Overheden zijn immers vaak erg malafide en hanteren vele trucs.

Hiermee is nog steeds de vraag niet beantwoord, #waarom ik in een permanent deurwaarderstraject zat bij die lui. Zat blijkbaar, want mbt de aanslag van dit jaar, hebben ze me wel met rust gelaten. Blijkbaar weten ze best dat het niet deugt, wat ze eerder deden. En ik heb volgens hetzelfde traject in achten betaald. Ik vind het sneu dat ze deurwaarderskosten gemaakt hebben, maar ‘t lijkt me, dat die voor henzelf zijn. En, daarmee, voor de maatschappij. Maar voor watermanagement interesseren ze zich toch niet. Ik zie zelf ook niet meer in, waarom ik me er nog voor interesseren moet, op deze wijze. Ik hoop ook, dat beide betrokken ambtenaren bij het waterschap die hiervoor verantwoordelijk zijn, wier namen bij mij bekend zijn, door de rechter persoonlijk aangepakt worden. Persoonlijk aansprakelijk stellen! Misschien leren ze ‘t dan wel af. Beste lezer, fijne avond, dag, week, feestdagen en nieuw jaar.

What is a monoku? #PoeticForm #Monoku

Thx for sharing @}}-

Poems for Warriors

monoku-elias-sch-zen-pixabay Photo by Elias Sch. on Pixabay

A Monoku is a type of poem made up of a single horizontal line. Monoku emerged as an independent style of poetry in the 1970s.

Unlike the traditional Haiku, which is made up of three lines with a total of seventeen syllables, Monoku features a single line consisting of seventeen syllables or fewer.

The poem contains a pause brought about by speech rhythm with slight or no punctuation. The first letter of the line should not be capitalized.

The pause allows for a contrasting of nature images similar to the traditional three-line Haiku.

A Monoku is about as compact of a poem as possible. However, even with a short one-liner, the poet can communicate an idea and depict a picture in the reader’s mind. The poet leaves interpretation of the poem up to the reader as it may contain quite a few meanings. Like…

View original post 32 more words

Zen & Haiku

Thx for sharing: Colin Blundell https://wp.me/p1QjJc-V1

We are often told, particularly by the pioneers of English language haiku (such as D. T. Suzuki, Alan Watts, and the Beats) who mistakenly emphasized Zen Buddhism in Japanese haiku, that haiku should be about the ‘here and now’. This is an extension of the notion that haiku must derive from direct observation and personal experience.

Haruo Shirane JuxtaOne 2015

The phrase ‘mistakenly emphasized Zen Buddhism in Japanese haiku’ has given rise to many wayward haiku manifestations of the kind that Martin Lucas and I some time ago decided to call ‘Japanese Knotweed hycoo’ – those which undermine the foundations of what is rather scathingly called ‘traditional haiku’ and resulting in such thought-abortions as the ‘Flying Pope’ series (Ban’ya Natsuishi) to mention but one manifestation.

The above reference in Haruo Shirane’s otherwise very distinguished article in JUXTA does something of a disservice both to haiku and what I understand as the nature of Zen; it gives permission to all those who wish to colonise haiku as ‘short-form poetry’ to dismiss the idea that there are different ways of representing the world: they are are given leave no longer to have to bother their heads about a Zen view of the world and just carry on writing hycoo; Shirane’s comment may also signify that Japan has moved in a machine-based, intellectualised, Western direction since 1960 when DTSuzuki wrote Studies in Zen.

It is an absurd misrepresentation to give the impression that Zen is simply about the ‘here and now’ or ‘direct observation and personal experience’. The opening sequence of Studies in Zen draws out the crucial difference between thought in western poeticising and a Bashō haiku. The slim volume is very instructive both about the nature of Zen and the contrast between what’s referred to as ‘Western’ and ‘Eastern’ thinking.

To make a shift in one’s thinking is not rocket science, nor is it at all spooky, but it does require a new mental discipline which it might take a bit of time to establish for oneself: long-time mental habits must be broken, new ones practised. It’s about a different approach to conceptualising what we fondly call ‘reality’, as though we knew what that meant. It’s stepping into a different mind-set – the kind that I maintain is necessary for the competent reception of the haiku of the actual world.

It should become second nature; the theory, the mere words behind it, forgotten when walking in the street or standing on a mountain top.

The following is a short version of how Suzuki points up the difference between the sensibility of a Western poet writing about a flower and Bashō doing the same at the start of his book. It illustrates the mental shift required of a haiku-writer.

nazuna – shepherd’s purse

 

Suzuki refers to Bashō’s haiku:-

looking carefully
I see the nazuna blooming
by the hedge

 

Suzuki writes:-

It is likely that Bashō was walking along a country road when he noticed something rather neglected by the hedge. He then approached closer, took a good look at it, and found it was no less than a wild plant, rather insignificant and generally unnoticed by passers-by. This is a plain fact described in the poem with no specifically poetic feeling expressed anywhere except perhaps in the last two syllables, which read in Japanese kana. This particle, frequently attached to a noun or an adjective or an adverb, signifies a certain feeling of admiration or praise or sorrow or joy, and can sometimes quite appropriately be rendered into English by an exclamation mark.

It’s the very negligibility of the plant by the old hedge alongside a remote country road that could be said to have grasped Bashō’s attention and reverence; whereas I pull ‘the weed’ out unceremoniously from my rockery, briefly pausing every time I do so, before chucking it on the bonfire, to remember Bashō, recognising that, for him, an unprepossessing plant that shoots its seeds all over the place is a very special example of something growing humbly in its very own place on the surface of the planet. The haiku-writer has a different cast of mind – set to detect ‘something great in small things, transcending all quantitative measurements…’ – from the gardener who wants to protect a rockery from alien invasions.

Suzuki compares Bashō’s haiku with Tennyson’s poem that also focusses on a negligible plant growing in a not very exceptional context:-

Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies;–
Hold you here, root and all, in my hand,
Little flower – but if I could understand
What you are, root and all, and all in all,
I should know what God and man is.

Bashō simply notices nazuna, the shepherd’s purse, with an exclamation mark, and that’s that. Tennyson plucks the poppy up by its roots and, active and analytical, proceeds to conceptualise the flower right out of itself. The plant will now die.

There is a different mental attitude: mere observation versus crude ‘scientific’, intellectual, analysis and reference to something outside the being of the poppy – some grand philosophical gesture. Uncomprehending haiku-writers à la Tennyson feel they must explain and develop what might have been an original ‘haiku moment’. Simplicity is not enough for them.

Suzuki notes that the silence of the Bashō haiku is to be contrasted with the flowery [!] eloquence displayed by Tennyson. But, he goes on, ‘silence… does not mean just to be dumb and remain wordless or speechless. Silence in many cases is as eloquent as being wordy…’ Westerners have a penchant for encasing things in words in an overly conspicuous way.

Tennyson, being ‘scientifically objective’ seeks to understand the withering poppy while Bashō is content with acknowledging the mystery of his humble plant ‘…that goes deep into the source of all existence…’ He just makes exclamation at the one and only moment of observing. He stands apart from, doesn’t identify with whatever he observes, leaving us to pick up the mystery for ourselves. We need a good deal of practice at the art of simply acknowledging, or ‘looking carefully’…

Tennyson, is all intellect, typical of Western mentality. ‘…He must say something, he must abstract or intellectualize [from] concrete experience. He must come out of the domain of feeling into that of intellect and must subject living and feeling to a series of analyses to give satisfaction to the… spirit of inquisitiveness…’

Suzuki concludes his comparison of two quite different ways of representing an understanding of the way things are with a nice list of characteristic approaches:
One coming from what he calls ‘the Western mind’ which is ‘…analytical, discriminative, differential, inductive, individualistic, intellectual, scientific, generalizing, conceptual, schematic, legalistic, organizing, power-wielding, self-assertive, disposed to impose its will upon others…’; the other, what he calls Eastern ‘…can be characterized as… synthetic, totalizing, integrative, nondiscriminative, deductive, nonsystematic, undogmatic, intuitive or affective, nondiscursive, subjective, spiritually individualistic and socially group-minded…’

Personally, I think of this distinction as being not about East v West but Right Brain versus Left Brain proclivity. A haiku-writer who functions predominantly out of their left brain will wish to explain, develop, categorise beyond what they see in front of them; one who operates mostly in the right brain will just ‘go with the flow’, without ratiocination (a word the Left Brain part of me delights in…) Zen is Right Brained.

Suzuki refers to Lao-tse (fourth century B.C.), a great thinker in ancient China, who ‘…portrays himself as resembling an idiot. He looks as if he does not know anything, is not affected by anything. He is practically of no use in this utilitarianistic world. He is almost expressionless. Yet there is something in him which makes him not quite like a specimen of an ignorant simpleton. He only outwardly resembles one…’ Left brainers have ‘…a pair of sharp, penetrating eyes, deep-set in the sockets, which survey the outside world…’ in order to chop it up and put it under the microscope.

Since he wishes us to divorce Zen and haiku, what is it that’s ‘distinguished’ about Haruo Shirane’s article in JUXTA? Well, his reference to the ‘Horizontal and the Vertical Axes’ in relation to haiku is a very persuasive model, useful in suggesting that being in the present moment in order to write haiku brings with it all manner of things from the past and in some way projects into a possible future without intellectualising anything. What we are in the present moment is inevitably the consequence of many other-than-conscious effects which must influence us in what we care to focus on, our choice of subject-matter for haiku, how we put it into words and so on. Our education, the people we’ve met, the stories we tell ourselves, the books we’ve read all have an impact on this moment NOW as it moves along the Horizontal Axis. The present moment is not an empty bus though it is part of being in a Zen kind of way, to be as No-thing faced with what’s there in front of you. Emptiness can quite easily be filled with unscripted Something in the shape of a haiku/senryu when we have no pre-suppositions about what we see & experience.

What we like to think of as ‘The Present Moment’ contains memory and allusion, and all our stories, which become part of ‘The Present’ when we become, if ever so vaguely, conscious of them.

This is my version of Haruo Shirane’s model:-

 

 

“long long ago now…”
telling of that earthquake
round a brazier
                          Morikawa Kyoroku

 

 

in another garden
the sawing of a plank of wood
long ago now
CB