Netherlands & EU

The Netherlands will likely

Distance from the EU

It won’t leave fully,

But, won’t pay Spanish pension

@D

Prime Minister

The PM spoke to the nation

& Gave a realistic preview

A majority will catch a contamination

Words likely to come true

@D

Whistleblower

Corruption by the tax office

Was known to its victims

Someone is open about the practice

Change is needed in state systems

@D

Car Free Sundays

We had them in the 1970s

We may have them back soon

Something to look forward to, soon:

Peace & less-nitrogen pleasantries

@F

Corruption & Poverty

Both have become part of the Netherlands

Wrong life standards without compassion,

Without honest reflection

Led to cruelty from harsh hands

@D

Lucht voor De Boterbloem en voor de stad!

Goed nieuws & gerechtigheid @}}- 😡

Red Ecologische zorgboerderij de Boterbloem

Met het unaniem aannemen van een motie is een hectisch hoofdstuk in het verhaal rond De Boterbloem afgesloten woensdag 14 maart. In de motie stelt de voltallige gemeenteraad dat behoud van De Boterbloem en haar akkers belangrijk is voor de stad. Belangrijk vanwege de maatschappelijke waarde, de historische kavels en biologisch gecertificeerde grond.

In de afgelopen weken is er veel gebeurd: enerzijds een rechtzitting, negatief vonnis en hoger beroep en anderzijds heel veel steun, politieke beweging en publieke verontwaardiging. De acute situatie van een dreigende ontruiming in combinatie met een enorme solidariteit in de stad hebben het debat vervolgens op scherp gezet.

Na het aanbieden van de ruim 400 steunbetuigingen en het bezoek van wethouder Van der Burg leek er ruimte te ontstaan om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Groen Links heeft hierop een motie opgesteld met de strekking: ‘behoud is belangrijk en varianten tot inpassing moeten zorgvuldig worden…

View original post 72 more words