Bitcoin Value

Could it be?

Governments trie to sink it

Buying euros, is their decree

Citizens’ poverty, is more fit

@D

My Worth!?

“We have estimated the price of douryeh.wordpress.com comparing search traffic, unique visitors and realtime advertising rates to $137 You can place our pricetag widget on your site in order to get attention to your users.”

I don’t often use Google Search. The other day, however, I did. I found several sites like this one, with an entire advertising profile for my name. Apparently, these are market research agencies, keyword researchers ao. I realize, that internet use isn’t free. Yet, it feels as if vultures are circling around my site. And me! (Though the IP-number mentioned isn’t mine, thank God.) Am I wrong to think so? Or is my only problem that I’m not getting any of this money? Can I place their widget on my blog? What is it, that these people do with my data?

I just wonder what other bloggers do with this, iow, what’s your view on it?

And maybe, you, Statsie.com owners, are kind enough to give me your reaction?

Sincerely, @D

Money

Where the heart goes, goes our money
Money is work, family loyalty
It’s no false royalty
There’s crisis because we don’t care for money

@D

Tolheffing is juist goed voor Nederland

Iedere weggebruiker betaalt naar gebruik volgens een even simpel als straightforward systeem: een tolhuisje waar je een euro betaalt voor passage. En wie er dagelijks (meermaals) langs moet, kan een abonnement nemen. Het voordeel is dat iedereen undiscriminately meebetaalt, ook toeristen of vrachtrijders uit het buitenland. Veel landen hanteren het. Het nadeel van zo’n systeem is: er valt geen eer mee te behalen. Het is niet hightech, niet vernieuwend, dus geen straatnaam kan een ambtenaar in het zonnetje zetten die dit mooie systeem invoerde.

Nee, dan de kilometerheffing. Uitsluitend de Nederlandse burger betaalt, levert een stuk privacy in en heeft reeds een flinke aderlating moeten doen voor de (dure) ontwikkeling van dit bedenksel. Het gastvrijheidsbeginsel naar de buitenlandse bezoeker blijft behouden. Immers de niet-ingezetene betaalt niet mee. En het is zo’n mooi vernieuwend stuk kenniseconomie. Wee de politicus die draagvlak zoekt. Kortom: Camiel Eurlings is een populist.

@Of, en dit zou mijn stelling in dezen zijn: weg met de kilometerheffing, weg met de wegenbelasting (of verlaging ervan) en leve de eenvoudige tolheffing.

@D

Als een ander (veel) meer verdient dan jij

Wat maakt het je uit dat een ander (veel en veel) meer
verdient dan jij? Waarom voel je je niet geprikkeld om zelf iets te
gaan doen waarmee je meer kunt verdienen dan je nu doet? En als je dat
niet wil, waarom dan niet je erbij neerleggen dat je minder verdient en
een ander z’n meerdere verdiensten gunnen? Waarom wil jij je (een deel
van) andermans verdiensten toe-eigenen?

IK zie het als een principiële denkfout en ook slechte weg voor een maatschappij om je andermans verdiensten hetzij direct hetzij via de belastingheffing toe te eigenen.