Abu Dhabi: The Grand Mosque

Architecture at its best. I just love this. So amazing!

Prada For Breakfast

Early morning fog at the Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi.

I recently travelled to Abu Dhabi in the United Arab Emirates for a short trip and had an incredible experience. It was unlike any place I have ever been (especially considering that I haven’t been out of the States much.) The city was not as touristy as I had initially anticipated, which came as a surprise and relief — I wanted to experience the culture, not just become part of a massive entertainment industry. You can see two distinct cultures in Abu Dhabi: the old, or more traditional, UAE, and the new, modern city, still under heavy construction. There is a strong push towards the future in Abu Dhabi, especially when it comes to architecture, which is evident pretty much any where you go. But there are also pockets of traditional culture that are very interesting to explore. Although…

View original post 509 more words

Female

Maybe Islam doesn’t favor women leaders
It DOESN’T forbid them
Quran mentions humanity’s great leaders
Women are explicitly among them

@D

Laziness

Quran says scientific truth
It’s ennemies say: The Greeks&Persians said the same
If I ask ‘where?’ they never answer
Laziness is lame

@D

Islam

Vital Islamic teachings are beyond proof
Some of them are open to proof
A fact is not race or culture bound
By anyone it may be found

@D

Na kerstmis

Rustig dagje met kleine klusjes. Vandaag ook het Islamitische Ashura-feest, de dag dat Musa van de farao gered werd. Te vieren met vasten: twee jaar vergeving van al je zonden. Shi’ieten gedenken die dag de marteldood van hun imam Hussein met rouwbeklag.

@D

Suiker

Als fijn wit zand
Op een gedroomd strand
Vandaag bijeen gewaaid
Maar inmiddels weggesnaaid

Heerlijkheid op heerlijkheid
Geglazuurd stijfgeklopt en geconfijt
Bijgekleurd met roze blauw geel
Geen bittere smaak in dit geheel

Toch nooit saai is het tussen mensen
Contrasterende personen en wensen
Soms zoet soms zout soms hard
Soms zacht soms lief soms verward

Eid mubarak said,

D

Geen hardvochtig geloof

Het is niet zo eenvoudig als dat wel gedacht wordt: de Koran zegt
enerzijds ‘de wijn en het geluksspel… zijn slechts een gruwel van het
maaksel van Satan. Ontwijkt dat dus wellicht zult gij wél-varen’ 5:90
doch anderzijds ‘o gij die gelooft nadert niet tot de salat (het gebed)
als gij dronken zijt totdat gij weet wat gij zegt…’ 4:43. Waarmee
slechts gezegd wordt dat ook wie zondigt nog kans heeft op het geloof
en het gebed mag verrichten. En er wordt weleens hardvochtig gedacht.

Heilige Schrifturen

Van religieuze geschriften valt niet te bewijzen óf ze werkelijk door
een godheid aan de mens gedicteerd werden, bewijzen kunnen we het
immers niet, maar dat betekent tevens, dat we die gedachte ook niet
kunnen verwerpen. Ook als je objectief wil blijven, kun je niet anders
dan erkennen dat het mogelijk is, dat ze een goddelijke oorsprong
hebben. Godsdienstige geschriften werden door juristen en schriftgeleerden
uitgangspunt voor een uitgebreide wetgeving. Daarin werd precies gezegd
hoe mannen, vrouwen, priesters, ongelovigen zich moesten gedragen in de
godvrezende staat. Mijn idee is: mensen zijn heel goed in staat regels
voor tijdelijke situaties te bedenken, zoals belastingtarieven en
protocolaire regels voor ceremoniën. Maar duurzame en algemeen
geldende normen en waarden zoals die vervat zijn in een heilige schrift zoals
Bijbel en Koran, bedenk je niet zomaar. Ik zeg, en dan kan
iedereen zeggen wie ben ik, dat dat soort regels best eens iets
goddelijks kunnen zijn. Ikzelf geloof daar althans in, ook al weet ik
het niet onomstotelijk, en geloof tevens dat voor elk volk in elke tijd
nieuwe basisnormen kwamen. Staat in de Koran trouwens.