Vandebron & Liander: handjeklap tussen Grachtengordelvolk

Met veel hoop, ben ik een jaar geleden klant geworden bij energiemaatschappij Van de Bron, maatschappij die duurzaam opgewekte energie van kleine, lokale leveranciers aan de consument verkoopt voor schappelijk tarief, volgens eigen zeggen. Echter, na een jaar krijg ik een ‘navordering’ van ruim 700 euro, omdat ik zogenaamd stijging in mijn energiegebruik had. Ik spit door mijn oudere administratie en stuit op weerzinwekkendheid zonder weerga. Zonder iets te zeggen, gebruiken ze oude meterwaarden van een half jaar eerder, toen ik nog elders klant was, als start van hun eigen meterwaarden. Echter, in hun eerste brief, staan nog de werkelijke meterwaarden. Die waren uiteraard beduidend hoger, dan op hun klantenpagina, mijnvandebron.nl, vermeld staat! Kortom, word ik geconfronteerd met een torenhoge navordering. Inderdaad, ‘t kon overeenkomen met een half jaar verbruik. Daar hebben ze geen recht op. Is ook allang met betreffende partijen afgerekend. En, ook een heffing energiebelasting van 1000! euro. Ik dacht, dat ‘t tarief ‘maar’ zo’n 22% was. Ben ik nu met een tarief van het tienvoudige geconfronteerd.

De vraag vooral is ook: hoe komen ze aan gegevens van een eerdere leverancier, ook gezien de privacywetgeving? Blijkbaar zijn er voorafgaand aan de lunch aan de Herengracht, waar Van de Bron zit, wat notulen uitgewisseld tussen directeuren. Bovendien, is er geen wetgeving, waardoor ik niet tweemaal hoef te betalen, hetgeen ik ook niet aan Van de Bron hoef te bewijzen, omdat ‘t van voor hun contractrelatie met mij stamt.

Zo is ‘t geld makkelijk verdiend. Wie nou nog gaat werken, is een dief van eigen portemonnee. Ik overweeg aangifte bij politie tegen beide te doen, wegens valsheid in geschrifte en wegens inbreuk op mijn privacy. Vooral dat Van de Bron dit stilzwijgend erdoor probeert te drukken, zonder ook maar een woord te reppen over ‘t halfjaar dat ik geen klant bij hen was, en probeert te doen voorkomen dat ‘t slechts om mijn verbruik zou gaan, noem ik verdacht.

Ben benieuwd, hoe dit gaat aflopen. Meestal dendert dat soort lui meteen door naar een deurwaarder, zonder je brieven te beantwoorden. Dan komt ‘t uiteindelijk goed, maar je moet er veel tijd aan besteden. Helaas. Moraal v/h verhaal: klinkt ‘t als te mooi om waar te zijn, dan is ‘t dat ook. Geldt zeker ook voor links volk met hooggestemde idealen. De Herengracht is wel thuishaven van slavenhandelaren en … laat ook maar.

(Update 2 aug jl.) Inmiddels, heb ik mijn verhaal ondergebracht bij oa de Consumentenbond en heb ik de slimme meter laten stopzetten. Dat is zo gedaan, dat laatste.

Lucht voor De Boterbloem en voor de stad!

Goed nieuws & gerechtigheid @}}- 😡

Red Ecologische zorgboerderij de Boterbloem

Met het unaniem aannemen van een motie is een hectisch hoofdstuk in het verhaal rond De Boterbloem afgesloten woensdag 14 maart. In de motie stelt de voltallige gemeenteraad dat behoud van De Boterbloem en haar akkers belangrijk is voor de stad. Belangrijk vanwege de maatschappelijke waarde, de historische kavels en biologisch gecertificeerde grond.

In de afgelopen weken is er veel gebeurd: enerzijds een rechtzitting, negatief vonnis en hoger beroep en anderzijds heel veel steun, politieke beweging en publieke verontwaardiging. De acute situatie van een dreigende ontruiming in combinatie met een enorme solidariteit in de stad hebben het debat vervolgens op scherp gezet.

Na het aanbieden van de ruim 400 steunbetuigingen en het bezoek van wethouder Van der Burg leek er ruimte te ontstaan om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Groen Links heeft hierop een motie opgesteld met de strekking: ‘behoud is belangrijk en varianten tot inpassing moeten zorgvuldig worden…

View original post 72 more words

SADC haalt bakzeil in WUR affaire: college over Boterbloem toch weer online

Corruptie in Amsterdam.

Red Ecologische zorgboerderij de Boterbloem

De NRC meldt vandaag, dat de WUR het college van Professor Van der Valk over de machinaties rondom de grond waarop Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem boert toch weer online heeft gezet na alle commotie hierover in de pers. Projectontwikkelaar SADC, die De Boterbloem uit de Lutkemeer probeert te verdrijven,  had de universiteit verzocht het college te verwijderen.

NRC over boterbloem

Uit het artikel:

‘In het omstreden filmpje bespreekt Van der Valk de gang van zaken rond de biologische zorgboerderij ‘De Boterbloem’, aan de rand van Amsterdam. Hij vertelt – geheel naar waarheid – hoe er vanaf 2000 in het gebied is gespeculeerd met landbouwgrond en hoe de later wegens corruptie veroordeelde Noord-Hollandse VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers zich (betaald door projectontwikkelaars) bemoeide met het gebied.

Het digitale college was tegen het zere been van Peter Joustra van SADC, die op de akkers wil bouwen en een half jaar geleden de overeenkomst met De Boterbloem…

View original post 18 more words

Hoogleraar Arnold van der Valk stelt vast: corruptie leidde tot penibele situatie Boterbloem

Allemaal gevolg v/h staatsmonopolie op grondeigendom en bouwen in Nederland.

Red Ecologische zorgboerderij de Boterbloem

In dit filmpje van het Amsterdam Institute for Advances Metropolitan Solutions legt hoogleraar Arnold van der Valk haarfijn uit hoe corruptie en speculatie met grond in de Lutkemeer een grote rol speelden bij de penibele situatie waar De Boterbloem zich momenteel in bevindt. Vanaf minuut 3.51 gaat het over De Boterbloem en de Lutkemeer.

View original post

Beetje lucht voor de Boterbloem

Gelukkig, belangrijk.

Red Ecologische zorgboerderij de Boterbloem

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Amsterdam zich uitgesproken voor een zorgvuldiger beleid rondom de Boterbloem. De raad concludeerde unaniem dat de Boterbloem als zorgboerderij een belangrijke functie vervult voor de stad. Dat brengt met zich mee dat er goed moet worden gekeken naar mogelijkheden voor behoud en er zeker geen overhaaste besluiten moeten worden genomen. In het licht van de ontwikkelingen zou nu ontruimen prematuur zijn. De wethouder heeft toegezegd zich in te spannen voor goede afspraken met SADC.

Daarnaast ligt er een voorstel om het plan in de Lutkemeerpolder nog meer bedrijven te vestigen nogmaals goed te bekijken. Planologisch dateert het idee uit de jaren tachtig, hoe bekijken we dat met de kennis van nu. Wat is er precies nodig en op welke manier wil de gemeente nu invulling geven aan de polder? Zijn meerdere functies mogelijk en hoe zijn de huidige wensen in te passen. Hoe dit…

View original post 58 more words

M7 Group SA / Online NL / CanalDigitaal.nl / Intrum Justitia

A new one! If you need a good internet/television/phone provider in the Netherlands, you’d better avoid Online.nl / M7 Group SA / CanalDigitaal.nl. The problem is, you can’t unsubscribe. You subscribe, and can’t ever get rid of the subscription, even when it’s older than a year–the legal subscription minimum in the Netherlands. They’re trying to sue me now for some 260 euros, plus legal fees, because they say, that they ‘had to cut me off’ ‘for non-payment’, when the truth is, that I had already unsubscribed by registered letter, several months earlier. And my bill was paid, by me! The problem with Online.nl is, that it sold my account to a collection agency. Their name is #IntrumJustitia. This means, that Online.nl consider themselves as freed off me, and that I am supposed to be a customer of this collection agency–which isn’t true, obviously. Could this be our future under #TTIP? After all, M7 Group is an international corporation, which means that an individual customer will loose any law suit. I’ve been through this before with Nuon/Vattenfall (a power company you should stay away from.) However, this time I won’t settle with written reply. I’m going to court in person and show them this blog, too. Nowadays, the individual citizen isn’t a thing more than an insignificant fly under corporations’ boot. @D

Thank God

I have emergency back up

So I’m not empty handed

I’m not entirely stranded

There’s still a cup

@D

Dear Holland

Here’s why I hate you to pieces

Why I pray for your destruction

IS or the sea don’t have to do the job

You yourself are enough to destroy you

Let me tell you why

Over a year ago I was fined for not having a health insurance policy. I didn’t care for any of this anyway. Against my will, I then had a health insurance plan opened, and paid the fine. More than a year ago! Today, I receive a bailiff order that my bank account has been seized for this, already paid, fine. Their name is De Klerk & Vis, acting on behalf of Zorginstituut Nederland. They’re a new star at this sad gray firmament. At least 200 euros will be seized extra from my account, at SNS Bank. So! Some six hundred euros will paid now to the hidden unemployed. Very difficult to get them back, no doubt.

What’s next…?

The Judge Can’t Reach a Verdict…

Here’s an update on my quarrel with health insurance company Achmea Agis…

A month ago, the Judge of Kantonrechtbank Amsterdam sent me a notice: They can’t reach a verdict on my case… How hard could it be, at all? My previous health insurer Achmea Agis sent me two small bills with unknown numbers, that they claim I should have paid. I deny this, and say, that if they think I still own them some money, they should send me the proper invoices, and close this disproportionate law suit. And bear all cost of it themselves, because it is entirely their responsibility to keep a proper financial record, recognizable to everyone.

Why then can’t they come to a decision. I see only one cause: all these state officials must play the ball to each other. The cost of it must somehow be shifted to the individual consumer. I am their meal ticket. So if I’m wrong I pay, and if I’m right I pay. Happened thus before, when Achmea Agis tried to get more money from me. And when my landlord, Stadgenoot, unjustly sued me for late rent. I had won those lawsuits, but the public office, the Court, made sure I had to pay the legal expenses.

Well, what’s new. Catch up your reading on Dutch history. Why did it take the Dutch government till 1865 to abolish slavery. Why did the Dutch government make itself legal owner of stolen Jewish art objects, after World War Two. (It isn’t, obviously.) Why did Dutch authorities easily hand over the Jews to Nazi Germany anyway. Why can’t I (and all those other people) appeal against Kantonrechtbank summons, which means, that they don’t have to reach a fair and well-motivated verdict. In other words, they don’t have to do their best. It says something about opportunism and unlimited state power in the Netherlands.

By the end of this week, they will reach verdict. Maybe I’m lucky and will get my money back, but it’s more likely, that they will protect a large corporation. I will have to pay more money in that case.

Dear S&P Moody’s Fitch ao rating agencies

Please read my blog on malpractices by Dutch financial institutions… you may think it’s irrelevant for you, but it isn’t. The USA are headed towards the same economic structures as those in Europe. Now, I tell you what happened to me recently, with health insurance company Achmea-Agis. I think you should read this, now that Obamacare, imitation of the Dutch healthcare system, is in effect.

What happened happened to me a year ago. Although I am not a customer of Agis anymore since January 1, 2013, the company says to have sent me some letters and two small invoices for ‘own risk’, that is the part of the bill customers must pay themselves. I had received specialist care in the year 2012. Health insurers are allowed to do that, because patient own risk is part of the legal health insurance system. I found only one of these invoices, plus a reminder, dated May 2013. The invoice and other correspondence contain numbers: The ‘payment’ number, which must be mentioned when paying; a ‘customer’ number, a ‘category’ number, and an ‘entry’ number. The amounts were 24 and 14 euros, plus a few pennies. Then, in August 2013, I received a letter from a collection agency, GGN, with a reminder. The invoices they referred to are similar to those Agis itself says to have sent, however, the invoice numbers mentioned by GGN are entirely different. The letter I received from GGN, arrived in December 2013 with a subpoena, with, again, these unknown bills. Copies of invoices are missing in the subpoena. Due to illness, I couldn’t appear in the court hearing. The disease is the same as the one for which I was treated in 2012. I didn’t receive a copy of the judgement, which surprised me. A few weeks later (probably,) GGN sent me their notification of the judgement, with a court copy. I was more astonished with their financial demand of, all in, 434 euros (and a few pennies)!!

Due to the excessively high cost, about fifteen times the principal amount of 38 euros; due to the fact that the judgment is enforceable, which gives them the right to sell my property, even if I ‘m still in legal procedure; due to the disproportionate high collection fees; and especially due to the lack of evidence, I started an opposition procedure against this judgment. Such high extra demand, some 1500% of the original invoices, shouldn’t contain any error, especially if the original claim is so small. No comma may be wrong, so to speak. GGN has responded. It says, that because of the large amount of cases, they do not feel a need for careful argumentation. GGN says, that the invoice number mentioned in their summons is a ‘registration’ number, and the number on the invoices themselves is a ‘payment reference.’ If that is true, all those numbers should be mentioned in all correspondence to me. The ‘registration’ numbers in the summons are missing in the letters of Agis. I believe, that if a debt collection agency starts a case against me, this is a prerequisite. I should have known. That the due date and amount match, does not mean these are the same bills. I can only say this: Agis hasn’t urged payment of the bills known to me, because I ‘ve already paid them; or they do not want payment; or the invoices mentioned by GGN were not meant for me. Call it carelessness, the fairy tale book, or Pinocchio’s nose?

Anyway, I do not want to be bothered. With great speed, apparently only three months after the last invoice was sent, Agis already proceeded to a legal case. Obviously they should have called me first in person, if only because of the small amount. They demand an excessive amount for expenses, which, to my surprise is even rewarded by the judge — never mind my absence. That says something about the legal system in the Netherlands. The costs mentioned in the copy-verdict deviate from the amounts GGN demands in its notification. And above all, the invoice numbers do not match. If Agis doesn’t admonish me for the bills known to me, I feel freed from any obligation to provide proof of my payment behavior. If it Agis admonishes me for unknown bills, I feel treated indifferently, perhaps even lied to. Furthermore, Agis already made ​​a clumsy lawsuit against me before, and they mainly lost that. Hence, I demand that Agis / Achmea carry not only its own costs, but also mine and any other: That they will reimburse me my costs incurred for the opposition procedure.

Does Agis still think that I owe them something? Let them first close this idiotic lawsuit. Then they may start all over by sending me a bill for alleged own risk costs from the year that I was insured with them. Only then I feel obliged to something.

I have been ill for several years. Therefore, I haven’t had sufficient opportunity to respond to frivolous stuff and have had to prioritize. Anyone who does not believe this, may read my posts on this blog. And, an additional discomfort is the very poor quality of care I received. Thanks the advice of a family member with the same symptoms, I now recover, most certainly not because of the official health care system. If this is accompanied by untrue and unjust payment orders, I can only come to this conclusion: I can now better look for health care abroad. Here, I only meet indifference and false, self-serving bureaucracy.

America, this is what awaits you, under Obamacare! So eat your out…

Financial injustice is typical of the Dutch state anyway, examples galore. Anyone who like to know more, should catch up their reading on Dutch art seller Goudstikker, to mention an example…

And in Dutch law, legal recourse is impossible in ‘small financial disputes’, small meaning under some 2000 euros. Only if you missed showing up in court, you may start an ‘opposition’ procedure, as described above. In practice, this is the bulk of financial cases, which makes one question Dutch legal protection against financial predators like insurance companies, power companies and housing corporations. Basically speaking, the average consumer is unprotected against large corporations. Who else, after all, make core business of entering law suits …?

@D

Mail

Yesterday an institution sent a letter
With high financial demands
Today I smile, now I know better
I had fake in my hands

@D

Consumer Reports by Bloggers | The Scourge Of Privatization

Thank God the Belastingdienst situation is solved now; I had it rightfully my way. The Nuon conflict is about to reach its climax very soon. Their claim has been lowered from 900 euros to now some 450 euros. I think they have to acknowledge refunding my yearly advance overcharge and stop harassing me for their so-called ‘overdue costs’. After all, no one else charges customers for non-payment or even late payment a year of two years after they already paid the invoice. Which means I may not have to pay.

Dear Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings, Dear other CRAs

Herewith I sincerely request you to scrutinize the Netherlands’ credit handling as thoroughly as possible. This country with it’s big mouth on others, has a history of hidden corruption and consumer intimidation practices. Says who? Says me, a consumer affected by practices of public offices and large corporations.

#Dutch tax office, an update

My last posting on this topic described how the Dutch tax office, here called the Belastingdienst, denies and ignores tax payers’ declarations. I have an answer from them now. They acknowledge they throw away declarations, without giving a reply to the tax payer, and then fine him or her. They acknowledge I had to hand in those papers several times. They even acknowledge that it’s deliberate policy now not to be available by fax or email. The only way to reach them is by registered letter or by their own defective, low quality and highly unsafe software program called DigiD. The software was recently hacked by the Iranian government. They even acknowledge that not every computer and therefore not every tax payer can request the admission code for the stupid program. (I am one of those). They ‘understand’ my reply, namely that a good paper copy of my tax declaration on their own paper format is good enough for them to read. After all, I had to deliver thus, because they had thrown away my original tax declarations for 2009 and 2010. They closed the case for 2010, they acknowledged their error and I won’t be fined for that year. However, for 2009, a court case is on its way, coming Wednesday. I have made a case of their throwing away my tax declaration and then, after I had sent a copy for the third time, saying I had handed in ‘late’. The most shocking detail was that they used their own office stamp to prove that I was ‘late’… this is independent objective fact finding in the Netherlands! How low can you go, how disgustingly incestuous can things grow.

But I’m sure that nothing will change. It’s easy to throw away correspondence, then say it wasn’t received and fine the tax payer. This is the way the younger generation tax officers works nowadays, I was told. I fear I receive help now because I’m articulate enough to search publicity. The tax officer was kind to me, but that doesn’t solve the structural problem.

#Swedish-Dutch gas & electricity company Nuon, another update

Another bad guy, quite notorious here. Consumer organizations keep a close eye on them for their hidden corruption and intimidation practices. Not just them: all energy suppliers hold similar practices. Me, I have to deal with Nuon.

The customer pays Nuon a monthly advance based on energy use of the previous year. At the end of their business year they come to measure your year’s energy use. Then you receive a lengthy bill stating how much you are to pay extra, or will be refunded. If you’re entitled a refund, you have to settle with this bill, because refund they don’t do anymore, is the reality. They ‘must’ deduct ‘costs’. Something else. If you don’t allow them automated payment, you will receive extra bills, especially if you paid even only a few days after their due day. You must pay large sums per month extra ‘collection fee’, at least 5 euros per bill. They’re not allowed to do this, they must offer the customer a free alternative for automated payment. However, even if you do pay those extra bills for ‘collection fee’, you can be sure to be harassed next year with a much higher bill over precisely the same items you have paid for now! So as a customer you must keep your financial administration indefinitely, because it seems they hope a moment comes the customer can’t prove anymore having paid those bills several years ago. It is a battle for the long run. This is normal with many companies here, because they’re poorly handling automated payment, hardly know their own finances and try to take advantage of customers. In the case of energy companies it’s extra unpleasant, because they are an oligopoly and may cut off your energy supply. All the same, I try to restrict any subscriptions to other products to the minimum. For this very reason! I’m tired with the unjustified harassment.

A fresh update on #Nuon They gave me a phonecall: I must pay those ‘costs’ and they will, again, send a debt collector or bailiff to me, to which I replied that I had requested them to do so years ago. I want them to go to court. The lady on the other end of the phone line replied ‘we’ll see‘. Interesting answer. That means, I guess, ‘like before we won’t go to court, because we don’t have a strong case against you and will harass you next year. Maybe you won’t keep your financial administration and then we’ll be able to collect your money’.

#My hope is that credit rating agencies are willing to dive into Holland’s obsolete amateurish dishonest credit culture and give it what it deserves: #hell

@D