Het Waterschap houdt je brieven achter, zo blijkt

Het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht heeft geen nette incassopraktijk, is mijn ervaring. Je kunt geheel volgens de regels genoemd op hun aanslag betalen, al dan niet in termijnen, op tijd etc; en toch geconfronteerd worden met aanmaningen, dwangbevelen, en dus kostenverhogingen. Of, erger nog, beslagname op je eigendommen of salaris. Het is een brutaal verhaal, waarin het waterschap diverse troeven uitprobeert. Ik ben ermee naar de bestuursrechter gegaan. De rechter wilde uiteraard ook hun kant van ‘t verhaal horen, maar: had toch dezelfde vragen als ik. Vonnis komt nog.

Er is een update 🙂 Pas na de zitting, vond ik een mail van het waterschap, dat ze ‘uit coulance’ de aanmaankosten die in de zitting behandeld werden, over 2018, gingen kwijtschelden. Oke, maar niet voldoende, want ik wil van ‘t terugkerende probleem af. Vervolgens komt er een brief, dat er over 2020 wel termijnbetalingen ontvangen zijn, ‘maar dat een betalingsmachtiging niet gevonden’ is. Of ik ‘alsnog hun online betalingsmachtiging wil invullen’. Dat ga ik niet zomaar doen, want de kans is groot dat ik dan de reeds betaalde maanden nogmaals betaal. Of überhaupt dubbel ga betalen. Verder: wat maakt ‘t uit, of ik via een machtiging betaal, via Ideal, via rechtstreeks overboeken, of via een periodieke opdracht? Of je nu door de hond of de kat gebeten wordt. Rekeningnr en betalingskenmerk zijn hetzelfde, immers. Mag allemaal, volgens de begeleidende tekst op hun aanslagen. Ze proberen blijkbaar als troef te gebruiken, dat bankafschriften geen duidelijke omschrijving geven, hoe de afschrijving tot stand gekomen is. Wat een kinderlijke, irrelevante, onbenullige neptroef 😮 Een poging tot Kafka, kun je ‘t noemen. Nergens noemen hun aanslagen een verdere plicht tot toestemming vragen; zonder verdere correspondentie, kun je enkele betaalroutes kiezen, waar ik gebruik van gemaakt heb. Ik had via een brief per post overigens wel toestemming gevraagd, maar dat probeert het waterschap te ontkennen. Bovendien, of je nu ineens of in acht termijnen betaalt, je betaalt per saldo wel hetzelfde bedrag. Dat vertelde hun woordvoerder nog, tijdens de rechtszitting. De bedragen voor 2020 worden dankzij de machtiging die ik hen gestuurd heb, op hun eigen briefkaart, inmiddels afgeschreven.

Wat wil dat zeggen? Dat Waterschap wel degelijk zowel mijn brief als mijn betalingsmachtiging ontvangen heeft en er ook gebruik van maakt, maar dat deze ergens in een bureaulaatje ligt, waar slechts een enkeling toegang heeft 😡 Een enkeling, die blijkbaar genoeg te vertellen heeft en hiermee, extra kosten probeert te heffen. Immers gebeurt ‘t niet slechts nu, eenmalig, ‘per ongeluk’, doch elk jaar. Hoe zou dat toch komen? Doordat ze met een angelsaksisch incassobureau, CannockChase, in zee gaan? Die staan slecht bekend, staat me bij. Of, doordat er een rotte appel in de waterschapsmand zit? Of is Nederland, of Amsterdam, een speelbal in ‘t ambtenaren-handjeklap, of is er maar weinig interesse voor de waterschappen, zodat ze hun gang kunnen gaan. Of is het probleem niet sexy genoeg? Iedereen vindt ‘t wel best zo? Of, klinkt het verhaal dusdanig onwaarschijnlijk, dat je als burger niet geloofd wordt. Je lijkt alvast altijd ongelijk te hebben, maakt niet uit hoe. De Ombudsman wist althans niet echt te reageren. Ergens is het duveltje in mij een klein beetje benieuwd, of ze dit soort dwangbevelen ook naar toplocaties zoals de Herengracht sturen 😮 Ik kan me amper indenken, dat die zich zo nederig moeten opstellen 🙂 En: ik betaal ook aan andere instanties bedragen, soms ook in termijnen, en heb met dezen geen probleem. (Uitzonderingen daargelaten en daarom blog ik erover.)

Ik zeg: dit belastinggeld is bedoeld voor de waterkering. Niet voor lunches tussen ambtenaren en incassobureau’s.

@douryeh

Alweer, ten onrechte aanmaningen Waternet/AGV

Omdat het waterschap weer een poging waagt tot onheuse incassopraktijken waterschapsbelasting, schrijf ik toch maar weer een blog. Ik heb nog steeds te maken met hetzelfde conflict sinds 2018. Toen werd er een deurwaarder, CannockChase, naar mij toe gestuurd, #nadat ik rekeningen betaald had. Ik had eerder in een brief aanvraag gedaan, de aanslagen voortaan in gedeelten te betalen, maar het waterschap deed net of die aanvraag niet gedaan was. En dus had ik zgn niet in gedeelten mogen betalen. Terwijl het waterschap in hun aanslagen telkens wel vooraf de keuze biedt: of in eenmaal betalen, of in acht gedeelten. Waarom dan nog aanvraag moeten doen, is eerste vraag die rijst. Plausibele vraag, waar ik ik nooit, van wie dan ook, antwoord op kreeg. Maar goed. Ik heb toch apart aanvraag gedaan. Ik had een smartphone foto van mijn brief met aanvraag tot deelbetaling nog op mijn cloud account staan, met het exacte tijdstip van opname, waarmee de leugen van het waterschap toch debunked zou moeten zijn. Inderdaad, hebben ze mij in 2019 niet opnieuw lastig gevallen voor de aanslag van dat jaar, maar bleven ze me wel lastigvallen voor de oude aanslag 2018. Ik ben ermee naar de rechtbank gegaan. Daarover moet nog uitspraak komen. Er waren eerder meer vreemde, niet-bestaande kosten die het waterschap van mij had proberen te vorderen, maar met hulp van de Nationale Ombudsman is dat gelukkig verijdeld.

Nu in 2020, proberen ze dezelfde truc. Er komen weer aanmaningen voor reeds betaalde bedragen, alweer verhoogd met ‘aanmaankosten’. Ze geven weliswaar toe dat de deelbetalingen gedaan zijn, maar komen toch met extra vorderingen. Blijkbaar zit er een verdienmodel in voor ze, maar recht hebben ze niet. Gelukkig voor mij, staat ook nu de foto van de incassomachtiging die ik hen eerder dit jaar gestuurd heb, formulier dat ze zelf steeds meesturen met hun aanslag, nog op mijn cloud account, met juiste tijdstip van de foto-opname. Ze proberen me dus lastig te vallen voor bedragen met extra kostenopslag, terwijl ze reeds betalingsmachtiging ontvangen hebben. Bedragen die #zijzelf steeds mooi afschrijven. #Zijzelf bieden kortom steeds de mogelijkheid om de aanslag in gedeelten te betalen; als je daar op reageert, veranderen ze zelf vervolgens de spelregels. Ook dit, laat ik niet lopen.

Het gaat om integriteit en betrouwbaarheid van bestuur. ‘Afspraak is afspraak’. De spelregels halverwege veranderen en correspondentie verduisteren, zijn vormen van corruptie. Het gaat ook om rechtsgelijkheid. Ik houd er niet van, maar ik ga de naam van de verantwoordelijke ambtenaar die dit al jaren steeds doet, toch maar noemen: ene Ingrid de Boer-de Wolf, afdelingshoofd klantenservice en betalingen. Oke, wellicht is er nog iemand boven haar die echt verantwoordelijk is, maar waarom doet hun andere afdeling, drinkwaterfacturatie, dit dan niet!? Noch enig andere leverancier of instantie? Maar ‘ns doorsturen naar de politiek, ditmaal. Dit onbehoorlijk gedrag heb ik niet met anderen op deze wijze meegemaakt.

@D

Naar de rechter tegen het Waterschap

Inmiddels heb ik mijn probleem met het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht bij de rechtbank aanhangig gemaakt. De redenen zijn duidelijk: ik ben bij ‘t waterschap in een permanent deurwaarderstraject gestopt, ondanks dat ik de aanslagen gewoon betaald had. Zelfs kan niet gezegd worden, dat ze te laat betaald waren. Wel heb ik in 2017 gevraagd, via brieven, of ik voortaan in gedeelten kon betalen. Het waterschap deed de facto weinig met die correspondentie ~ negeren, kunnen we ‘t ook noemen. Sterker nog, in 2018 keek ik voor ‘t eerst op een online klantenpagina die het waterschap (ook) voor mij had aangemaakt en wat bleek? In een aantal jaren, stonden vreemde kleine bedragen open die ik zgn nog had moeten betalen. Via de Nationale Ombudsman, is dat na diverse mails en telefoongesprekken uiteindelijk recht getrokken, en werden de kleine bedragen verwijderd. In 2019 kwamen ze weer terug met hun deurwaarder, Cannock Chase. Na veel heen en weer mailen via de ombudsman, kwam eruit dat ik weliswaar in gedeelten had betaald, maar dat ik dat zgn niet aangevraagd had. Mijn eigen brieven met mijn aanvraag, is inmiddels naar de rechtbank verstuurd en ook naar de ombudsman en Fraudehelpdesk. Hun eigen aanslagen zeggen: u mag in acht gedeelten betalen, of ineens. Hoe moeilijk is ‘t helemaal, om mijn brieven er nog eens bij te nemen en de eenvoudige rekensom te maken tussen het aanslagbedrag en mijn deelbetalingen. Dit is de eenvoudige uitkomst: een ronde acht. Bied het niet aan dan, als mensen zo’n traject slechts voor de bühne wordt aangeboden. Ik snap wel, waarom ze zo lang wachten met hun invordering. De hoop is uiteraard, dat ik zulke correspondentie niet bewaar of vergeet en dan mijn historie niet kan hard maken. Ze kunnen dan verzwijgen, dat ik wel een aanvraag tot deelbetaling gedaan heb. En dat is exact wat ze gedaan hebben: mijn aanvraag verzwijgen. In hun reactie naar de rechter toe, hebben ze dan ook gelogen over mijn aanvraag tot deelbwetaling. Echter ik bewaar veel, door schade en schande in de omgang met overheden heb ik dat moeten leren. Overheden zijn immers vaak erg malafide en hanteren vele trucs.

Hiermee is nog steeds de vraag niet beantwoord, #waarom ik in een permanent deurwaarderstraject zat bij die lui. Zat blijkbaar, want mbt de aanslag van dit jaar, hebben ze me wel met rust gelaten. Blijkbaar weten ze best dat het niet deugt, wat ze eerder deden. En ik heb volgens hetzelfde traject in achten betaald. Ik vind het sneu dat ze deurwaarderskosten gemaakt hebben, maar ‘t lijkt me, dat die voor henzelf zijn. En, daarmee, voor de maatschappij. Maar voor watermanagement interesseren ze zich toch niet. Ik zie zelf ook niet meer in, waarom ik me er nog voor interesseren moet, op deze wijze. Ik hoop ook, dat beide betrokken ambtenaren bij het waterschap die hiervoor verantwoordelijk zijn, wier namen bij mij bekend zijn, door de rechter persoonlijk aangepakt worden. Persoonlijk aansprakelijk stellen! Misschien leren ze ‘t dan wel af. Beste lezer, fijne avond, dag, week, feestdagen en nieuw jaar.

Waterschap & Cannock Chase

Zowaar, ze proberen ‘t weer: dezelfde lege nepvordering opeisen. Ze willen alweer beslag leggen op al mijn eigendommen voor een klein bedrag, waar ze sowieso geen recht op hadden. Het was immers al betaald. Wat zegt Waternet, januari 2019? ‘

‘U heeft voordat u een aanmaning heeft ontvangen een bedrag van € xx betaald waarna een aanmaning is verzonden. U heeft voordat u een dwangbevel heeft ontvangen op 21-06-2018 weer een deel betaling gedaan van € xx waarna een dwangbevel is verzonden. Vervolgens heeft u op 7 juli 2018 een dwangbevel ontvangen.’

Is dat nu niet juist precies ‘t soort praktijken, die in een rechtsstaat niet thuishoren? Verleden jaar had ik er reeds bezwaar tegen gemaakt, bij henzelf en ook bij de Fraudehelpdesk en de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is nog met ze in gesprek gegaan, waarna ze de vreemde kleine vorderingen van vorige jaren verwijderden. Echter, ze gaan ermee door en sturen gewoon door. Je betaalt ervoor en wordt alsnog geconfronteerd met een groot deurwaarderstraject. Ik blijf ‘t ambtelijke zelfverrijking noemen. Ik vind ‘t heel erg steeds. Ze komen uiteraard in ‘t vakantieseizoen buurten, in de hoop dat mensen niet thuis zijn en ze hun slag kunnen slaan. De ergste inbrekers zijn blijkbaar geen burgers, doch (semi)overheden en hun metgezellen met wie ze een handeltje in ‘vorderingen’ begonnen zijn. Wat infaam, weer.

Op 11 februari j.l. had ik er al een blog over geschreven:

‘Het is gangbaar in Nederland, dat mensen belasting in gedeelten of termijnen mogen betalen. Met veel andere vorderingen, geldt dat eveneens. Waternet had dat liever niet mogelijk gemaakt, zoveel is inmiddels duidelijk, getuige verhalen online van belastingplichtingen. Maar, de Nationale Ombudsman heeft Waternet hierop gewezen inmiddels. Waternet gaat met de tijd mee tegenwoordig en heeft voor haar belastingplichtigen inmiddels een persoonlijke klantenpagina gemaakt. Je kunt er zien, wat je nog betalen moet; wat je in ‘t verleden betaalde en of er nog wat open staat; je kunt ook aangeven, hoe je gaat betalen. Zo kun je ook kiezen voor betaling via automatische afschrijving in acht gedeelten. Ik heb mijn eerdere aanslagen steeds betaald. Maar vreemd genoeg, zag ik afgelopen jaar op mijn account bij elk belastingjaar in ‘t verleden, kleine bedragen open staan. Tien euro, acht euro, twaalf euro, dat soort bedragen. Met deze opmerking ernaast: ‘Deurwaarderstraject’. En ik kon zodoende geen online betalingstraject via de klantenaccount aanmaken. Heel vreemd allemaal. Via de Nationale Ombudsman, kon eea recht getrokken worden. De rare kleine bedragen die ik zogenaamd nog verschuldigd was, werden verwijderd en Waternet ging er akkoord mee, dat ik de vordering dit jaar dan maar via periodieke overschrijvingen betaalde. Ik had een gedeelte overigens inmiddels betaald. En ging verder met afbetalen. Niettemin, begin 2019 kwamen toch deurswaardersbrieven van de Monsanto van de incassobranche: Cannock Chase. Er zou beslag op mijn bankrekening en huisraad gelegd worden. Ik had zogenaamd verzuimd toestemming te vragen voor betaling in termijnen. Ik had de betreffende correspondentie met Waternet en de Nationale Ombudsman echter nog in bezit en heb daarmee nogmaals de Nationale Ombudsman benaderd.’ https://douryeh.wordpress.com/2019/02/11/corruptiemonitor-nederland-ditmaal-waternet/

 

Vervolg op #Corruptiemonitor Nederland: Waterschap & CannockChase

Bijna Waterschapsverkiezingen in Nederland. Mooi moment om de politiek te herinneren aan hoe de waterschappen van binnenuit dreigen weg te rotten in hun eigen ongebreidelde drang tot zelfverrijking. Diverse malen reeds heb ik de Nationale Ombudsman en de Fraudehelpdesk benaderd over hoe Waternet tegenwoordig op strooptocht probeert te gaan bij argeloze belastingplichtigen, met hun incassobuddy Cannock Chase. Ook bij mij. Geen afspraak waar Waternet zich aan houdt; ze lijken werkelijk te denken dat hun goddelijke gang langs Cannock Chase mensen ertoe kan bewegen om hoge extra kosten te betalen op reeds betaalde belastingen. Ik zeg ditmaal niet: ‘Van mij mogen ze best naar Cannock Chase gaan, als ze dat maar op eigen rekening doen’. Het gaat hier namelijk om een onderwerp waarvoor Waternet in ‘t leven geroepen is: veiligheid van een land dat beneden zeeniveau ligt. Ik mag eisen, dat mijn belastinggeld daaraan besteed wordt en niet ergens aan een strijkstok van hun netwerkbuddies.

Maar als ‘t aan Waternet ligt, gaan de praktijken van ongebreidelde zelfverrijking gewoon door, want ik zag op aankomende aanslag voor 2019 weer precies zo’n vervalste kostenopslag vermeld. Ze hopen natuurlijk, dat ik niet oplet, of dat ik, wellicht, op vakantie ben of anderszins niet in gelegenheid ben om te reageren op hun dwangbevel, dat uiteraard weer komt, later dit jaar. Maar: ik heb ‘t al gezien en laat ‘t niet lopen.

Dit is episode II.

Zie ook episode I https://douryeh.wordpress.com/tag/waternet/

Corruptiemonitor Nederland: ditmaal Waterschap & CannockChase

Het is gangbaar in Nederland, dat mensen belasting in gedeelten of termijnen mogen betalen. Met veel andere vorderingen, geldt dat eveneens. Waternet had dat liever niet mogelijk gemaakt, zoveel is inmiddels duidelijk, getuige verhalen online van belastingplichtingen. Maar, de Nationale Ombudsman heeft Waternet hierop gewezen inmiddels. Waternet gaat met de tijd mee tegenwoordig en heeft voor haar belastingplichtigen inmiddels een persoonlijke klantenpagina gemaakt. Je kunt er zien, wat je nog betalen moet; wat je in ‘t verleden betaalde en of er nog wat open staat; je kunt ook aangeven, hoe je gaat betalen. Zo kun je ook kiezen voor betaling via automatische afschrijving in acht gedeelten. Ik heb mijn eerdere aanslagen steeds betaald. Maar vreemd genoeg, zag ik afgelopen jaar op mijn account bij elk belastingjaar in ‘t verleden, kleine bedragen open staan. Tien euro, acht euro, twaalf euro, dat soort bedragen. Met deze opmerking ernaast: ‘Deurwaarderstraject’. En ik kon zodoende geen online betalingstraject via de klantenaccount aanmaken. Heel vreemd allemaal. Via de Nationale Ombudsman, kon eea recht getrokken worden. De rare kleine bedragen die ik zogenaamd nog verschuldigd was, werden verwijderd en Waternet ging er akkoord mee, dat ik de vordering dit jaar dan maar via periodieke overschrijvingen betaalde. Ik had een gedeelte overigens inmiddels betaald. En ging verder met afbetalen. Niettemin, begin 2019 kwamen toch deurswaardersbrieven van de Monsanto van de incassobranche: Cannock Chase. Er zou beslag op mijn bankrekening en huisraad gelegd worden. Ik had zogenaamd verzuimd toestemming te vragen voor betaling in termijnen. Ik had de betreffende correspondentie met Waternet en de Nationale Ombudsman echter nog in bezit en heb daarmee nogmaals de Nationale Ombudsman benaderd.

De vragen van deze casus zijn: is ‘t normaal dat deurwaarders beslag komen leggen, #nadat een vordering reeds betaald is en is ‘t normaal dat een schuldeiser kleine nepbedragen laat staan, om de indruk te wekken van wanbetaling? Ik zou zeggen van niet. En: slechts de overheid kan zich dit soort, toch wel, frauduleus handelen veroorloven. Normale burgers moeten hun best doen voor hun levensonderhoud en moeten zich aan de spelregels der integriteit houden. Verder, als zo’n instantie ná betaling nog langs komt met deurwaarders, staat ze dat uiteraard vrij, mits in hun eigen tijd en op hun eigen kosten 🙂 Zie ‘t maar als persoonlijke hobby. En: zelfs al zou er nog een klein bedrag open staan, waarom komen ambtenaren dan woningen leeghalen; bankrekeningen plunderen? Is dat niet net als de boete van 30 euro aan de dakloze, voor een klein straatvergrijp ofzo, die uiteraard niet betaald wordt; daar een groot deurwaarderstraject voor openen, zodat de boete inmiddels tot 40.000 is opgelopen en de dakloze, wellicht nog tot diens opluchting ook, in de gevangenis terecht komt? Is dat niet klassieke schaamteloze zelfverrijking door overheden. Gewone, onversneden #corruptie. Zou me niks verbazen ook, als juist lokale, kleinere overheden zich eraan schuldig maken. Ze denken, dat ze ‘toch niet’ in de picture zijn.

Niet slechts in landen van bruine mensen

Corruptie komt niet voor in Nederland. Slechts in landen buiten de westerse cultuur. In landen die zich dictatoriaal noemen, of nieuwe democratieën, waar een regiem, wtf is it, de macht heeft, horen we hoe openlijk erkend wordt dat corruptie bestaat. ‘Die’ landen worden ‘nooit helemaal’ democratisch, alsof die landen genetisch geen aanleg hebben voor niet-corrupte democratie. Alsof Nederlanders genetisch wel aanleg voor niet-corrupte democratie hebben. Waarom legde Nederland, jaren vijftig, dan bij wet vast dat eigendommen van joodse gaskamerslachtoffers die in handen van de Nederlandse overheid gevallen waren, niet aan nabestaanden teruggegeven hoefden te worden? #Goudstikker ea (Om ‘t hier even bij te laten) Waarom zijn er ook nu zoveel voorbeelden te noemen van intimidaties vanuit instanties en bedrijven naar de consument toe? Het is jammer dat Nederland nu behalve voor kinderporno en drugshandel ook staat voor corruptie. Eerder had ik gezegd dat westerse economieën in crisis verkeren door woekerpraktijken met malafide contracten en leningen en Nederland is geen uitzondering. Ik heb verschillende voorbeelden uit eigen praktijk genoemd, die geen van allen ontkend werden door de schuldigen. Een nieuw voorbeeld dient zich weer aan:

#Stadgenoot #VanderHoedenMulder

In Amsterdam woont de overgrote meerderheid van bewoners in een corporatiewoning, ook ik. Enkele corporaties hebben hier tachtig of meer procent van alle woningen in eigendom; bijna heel Osdorp is eigendom van ‘Stadgenoot’, voorheen ‘Algemene Woningbouw Vereniging’. Oligopoliesituaties leiden altijd tot misbruik, vandaar dat voor andere vormen van bedrijvigheid anti-kartelwetgeving bestaat. Echter Nederland weigert die voor grondbezit, onroerend goed, met als resultaat een systeem van grootgrondbezit: een feodaal systeem zonder adel waar de consument heel weinig recht heeft. Vrije verhuizing bijvoorbeeld is onmogelijk in de praktijk, net als in de lijfeigentijd. Natuurlijk was ‘t veel beter en vooral ook veel goedkoper geweest als de consument zelf de kans had tot bouwen, kopen, verkopen, verhuren en huren. In zoveel andere sectoren waar (semi-)overheidsmonopolies doorbroken werden, is dat inmiddels gebleken. Maar goed on topic nu.

Enkele jaren geleden, woonde ik hier ook reeds, werden mijn man en ik lastiggevallen met correspondentie wegens vermeende huurachterstand van twee maanden, aanvankelijk alleen van Stadgenoot zelf, algauw gevolgd door die van hun deurwaarder: Van der Hoeden Mulder. Hele pakken met betalingsbewijzen en brieven stuurde ik naar beiden, maar tot mijn verbazing denderden ze gewoon door! tot in de rechtszaal aan toe. Te langen leste moest uiteraard erkend worden dat er helemaal geen huurachterstand was. Om het verhaal aldus samen te vatten. We waren toen nog onervaren op incassogebied, dus ik antwoordde elke brief netjes met veel documentatie. Geleerd heb ik dat je dat niet moet doen en slechts moet aanzeggen administratie pas te tonen tegenover de rechter. En, wat nu ook zoveel beter kan, met Twitter ea, openbaarheid te zoeken. Zet ze bij naam in de schijnwerpers. Ik noem het, omdat ik met exacte herhaling te maken krijg: zo’n zelfde vermeende huurachterstand van twee maanden. Stadgenoot schreef al en Van der Hoeden Mulder zal volgende week wel volgen. Maar een melding bij ‘t Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag Amsterdam heb ik gisteren wel gedaan, want ik zit er bovenop tegenwoordig. Van der Hoeden Mulder is echter hardnekkiger dan andere deurwaarders/incassobureau’s, dus ik bereid me voor op weer een vervelende periode.

#Nuon #CannockChase

Ik heb ‘t verzoek tot vertrouwelijke afhandeling, ofwel onder de toonbank ritselen, vanuit @NuonWebcare gezien en niet gehonoreerd. Want: openbare afhandeling van een dergelijk fundamenteel probleem is de enige weg die hopelijk werkt. In hun verkoopvoorwaarden staan ze zichzelf toe mensen aan te manen ná betaling en mocht betaling na vervaldag ontvangen zijn, al betreft ‘t maar enkele dagen, worden er toch ‘aanmaankosten’ gevorderd. Dat gebeurt tegenwoordig vele maanden later via incassobureau Cannock Chase op een wijze waarbij bedragen niet meer terug te voeren zijn op oorspronkelijke hoofdvorderingen. Dat gebeurt elders niet, een huisbaas, telecombedrijf, zelfs de belastingdienst onthoudt zich van ‘t gedrag, en kan ook hier slechts verklaard worden vanuit de traditie van monopolistische overheidsbedrijven. Formeel is Nuon geprivatiseerd, maar feitelijk is dat slechts kosmetisch, want de aandelen zijn nog steeds overheidseigendom. Dat is feodalisering, geen marktwerking. Immers de grote markt met z’n vele kleine eigenaren wordt zorgvuldig buitengesloten. Eén ding is in onze rechtsorde dan wel in orde: Napoleon heeft de trias politica in Nederland geïntroduceerd, dus de recherlijke macht staat redelijk goed los van de bestuurlijke. (Nederlanders hadden waarschijnlijk niet de creativiteit om dit zelf te bedenken, maar dat is misschien een lullige opmerking) Een rechter veegt dit soort diefstal door een semi-overheidsbedrijf als Nuon, of welk ander bedrijf dan ook, van tafel. Die eerlijkheid bestaat dan nog net in Nederland. En: dankzij de scheiding der machten is het voor de consument mogelijk voor zichzelf op te komen. Dus waarom nog steeds grootgrondbezit en andere kartels in ‘t kader van de totale verzorgingstaat toestaan?

#Automatische incasso

Als laatste item nu. ‘Waarom betaal je dan niet automatisch?’ Welnu dat is geen garantie voor goedlopende betaling, integendeel. Pathé Theaters mochten automatisch geld afschrijven van mijn rekening vanwege een abonnement voor onbeperkt bioscoopbezoek. Ooit was een maand niet afgeschreven en kreeg ik enkele maanden later een brief van hun incassobureau #NIBincasso hetgeen ik toen betaalde. Maar onlangs werd ik weer aangeschreven door NIBincasso voor… precies dezelfde post! Ze zouden bij mij komen uitzoeken welke spullen ze in beslag zouden nemen. Ik lach er nu om, want in al z’n sneuheid heeft ‘t geval nog een zekere koddigheid ook. De grootsheid van kleine dramatiek. Maar: door m’n weigering mee te werken was Pathé gedwongen ‘t uit te zoeken en is ‘t opgelost, maar veel tijd is de consument er wel mee kwijt. En #Eneco en #KPN… en… breek me de bek niet open over anderen. Ik wil hiermee zeggen dat automatische afschrijving geen oplossing is, want niet altijd wordt een bedrag meteen afgeschreven en niet altijd wordt dan een tweede poging gedaan en als het kleine bedragen betreft, heb je ‘t niet meteen in de gaten. En krijg je met een incassoprocedure te maken, want leveranciers schrijven niet zelf meer tegenwoordig.

Mijn oplossing is dan ook: geen abonnementen meer, tenzij ‘t echt niet anders kan. En dat is maar zelden het geval hoor, er is veel onnodige fluff die je best missen kan. Ik kan iedereen aanraden, me hierin na te volgen.

@D

Betaalvee

Wat is het dat me zo hindert in de betrokkenheid van incassobureau’s waar het financiële betrekkingen met leveranciers betreft? Ik heb wat soul searching gedaan en kom op twee antwoorden: privacy en ‘t aspect van wanprestatie. Ik vind ‘t om privacyreden niet nodig dat steeds meer partijen tegenwoordig inzicht hebben in administratie en daar dreigt ‘t nu op uit te lopen, nu incassobureau’s zoveel meer gebruikt worden.

Dan nu ‘t wanprestatie-aspect. Over het algemeen wordt financiële administratie ervaren als moeilijk. Vaak wordt een post over ‘t hoofd gezien. Dat leidde bij mij in het verleden bij een grote leverancier als Nuon tot strubbelingen, waarbij Nuon niet veel anders kon dan erkennen dat ‘t al betaald was. Of een enkele keer, twee keer totaal, tot een huisbezoek, dat meestal vriendschappelijk eindigde. Mijn standpunt was en is dat een leverancier zelf z’n administratie op orde moet hebben, immers de klant betaalt ervoor en die wil niet lastig gevallen worden.

Nu echter worden er derden bij betrokken, van wie je niet weet hoe echt die zijn, die doorgaans hun administratie al even slecht op orde hebben. Het kost heel veel tijd allemaal om daarmee om te gaan en ik leer langzamerhand om hen buiten de deur te houden. Luisteren naar de uiteindelijke klant wordt niet altijd gedaan, immers ze proberen hun zin door te drammen, dus heeft veel corresponderen ook geen zin. Maar de toon van hun brieven is onaangenaam vanwege de intimiderende retoriek. Gezien de lage bedragen waar ‘t om gaat, heeft ‘t geen zin om ermee naar een advocaat te gaan, die interesseert zich er niet voor dus als consument sta je er alleen voor, maar ik voel me ergens wel gedwongen om er wat mee te doen. En zoek dan maar weer de publiciteit.

#Nuon probeert aanmaningen op allang betaalde facturen plus een oude, ook reeds betaalde factuur op mij te verhalen, hetgeen ik ook niet doe. Temeer daar de aanmaningen doorgaans na betaling pas kwamen; na een jaar niet meer terug te voeren zijn op een hoofdfactuur mede doordat ze cumulatief gestapeld zijn en de hoofdfacturen er niet bijvermeld worden, en van mij niet verwacht kan worden dat ik ook daar nog een administratie over voer. Het kan best dat sommige bedragen pas enkele dagen na vervaldag op hun rekening stonden, maar ik voel me dan niet tot extra betalingen verplicht. Dat doe ik bij een ander ook niet immers. En hun incassobureau #CannockChase is ook heel vervelend. Wil dat ik uittreksels van mijn bankrekening opstuur ed. Ik begin er niet aan. Nuon zelf is denk ik hierbij ‘t meest over de schreef gegaan, door via haar twitteraccount @NuonWebcare mijn IP-adres op te eisen. Ik vraag me af of dat strafbaar is, wellicht kan ik ermee naar justitie. Hoort NuonWebcare wel bij Nuon, is nog een vraag.

Dit alles stamt nog uit een tijd dat grote overheidslichamen als energieleveranciers en telecommunicatiebedrijven in een monopoliepositie verkeerden en geen klanten hadden, doch betaalvee. Maar het betaalvee emancipeert tot klant en niet slechts dat: niet slechts voor leverancieers doch ook voor energielevering als geheel bestaan steeds meer alternatieven. Wie weet neem ik een zonnepaneel dat krachtig genoeg is om genoeg warm water te leveren en een elektrisch fornuis aan de praat te krijgen. Ik sta open voor verandering wat dat betreft.

#KPN en #VestingFinance laten niks meer van zich horen, hopelijk slachten ze elkaar nu af om de dubbele rekening. Wel heb ik bezwaar gemaakt bij een zekere Stichting Preventel vanwege een registratie als wanbetaler. KPN heeft mij immers mijn geld teruggegeven en een dubbele rekening gestuurd. En NA mijn betaling een kantoortje Vesting Finance op mij afgestuurd, met wie ik geen enkele relatie heb; om veiligheids- en privacyredenen ga ik niet achteraf nog eens een betaling aan hen verrichten. KPN heeft geprobeerd een wonderlijk toneelstukje te spelen hier, blijkbaar heeft ‘t de vordering op mij aan hen verkocht, maar ik hoef daar niet in mee te gaan.

#Pathé heeft de kwestie uiteindelijk opgelost met mij. Ze is er ‘t levend bewijs van hoe een bedrijf zichzelf benadeelt als ‘t met incassobureau’s in zee gaat, want NIBIncasso liep alleen maar in de weg.

@D

Fulminatie vd dag #Nuon #CannockChase

‘#CannockChase heart & soul! Incasso is een vast onderdeel geworden van de financiële administratie! Cannock Chase legt – in het traject van minnelijke en juridische incasso – het accent sterk op de minnelijke fase!’ Wat een mooie bloemrijke woorden voor wat neerkomt op een baksheesh-economie, welke freelance tekstschrijver  mag die op zijn of haar conto schrijven, en wat een last heb je ervan als consument!

Nuon had al de usance van een groots aanmaningsbeleid. Was de maand op een- of tweederde gevorderd, kwam er een brief, eindigend met de woorden ‘als u reeds betaald hebt, kunt u deze brief als niet geschreven beschouwen’. Dan zou je zeggen: je wordt verder met rust gelaten. Meestal had je dan allang betaald, maar blijkbaar stond ‘t bedrag pas enkele dagen ná hun vervaldag op hun rekening. Ik weet niet anders, of: heb je betaald vóor aanmaning, ben je verschoond van aanmaankosten, zeker als de leverancier dit nog zelf ‘belooft’ ook in haar correspondentie. Niet Nuon echter. De laatste jaren werd de brief verzwaard met een notaatje voor aanmaankosten, meestal een uit de lucht gegrepen bedragje tussen 5 en 50 euro, blijkbaar afhankelijk van ‘t gegeven of ‘t eerste of tweede aanmaning betrof. Als je niet oppaste, werden (en worden!) deze bedragjes afgetrokken van het bedrag dat je terugkreeg bij de jaarafrekening. Best kut, omdat je meestal geen tijd had of geen zin meer om er veel mee te doen tegen dat tijdstip en ‘t zelden echt grote bedragen betrof. Meestal betrof het enkele vaak niet-gespecificeerde posten die te lang geleden waren om nog terug te zoeken.

Nu echter gaat #Nuon mee in de vaart der volkeren en stuurt een incassobureau op de klant af, juist voor die kleine posten der aanmaankosten. Mijn advies: betaal het niet! Ga het niet uitzoeken ook, want het betreft bedragjes van wisselende omvang over een aanmaning van soms zelfs anderhalf jaar geleden. De bedragen zijn ook niet meer terug te herleiden tot een bepaalde post, omdat zeg twee aanmaningen gestapeld worden. En: door Nuon reeds verrekend zijn in de jaarafrekening, dus wellicht betaal je nog tweemaal ook. Verwijs hen gewoon naar de rechtbank met de opmerking dat je niet bereid bent om een jaar later aanmaankosten over een vier dagen te laat betaalde rekening te betalen. Pas als echt nog een hoofdfactuur openstaat, of je die inderdaad ‘veel’ te laat, zeg meer dan een maand ofzo, betaald hebt, hebben ze bij mijn weten een redelijk punt. Maar: meestal stond Nuon dan veel eerder reeds op de stoep en ja extra kosten betaalde ik dan wel, of deels.

#Reactie van #Nuon: stuur mij uw pc en huisnr per dm… moet ik nu mijn IPnummer sturen?! Ga dat echt niet doen. Lijkt wel of ze ergens willen inbreken ofzo. #misselijkmakend

#NIBincasso en #Pathe nu. NIB beweerde dat #Pathe mijn opzegging niet ontvangen had en dat ik maar opnieuw moest opzeggen. Zond hen de opzegbrieven op pdf en de opzeg-bevestiging van Pathe destijds maar op met de boodschap dat ik de openbaarheid gezocht heb. Ben benieuwd of ze komende week aan de deur staan om bij mij te komen uitzoeken;)))

@TrosRadar heb ik inmiddels geschreven.

Dit is nu het verval van Nederland en niet Nederland alleen, want elders in de westerse wereld gebeurde hetzelfde. Er zijn zolangzamerhand heel wat partijen die een baksheesh willen over abonnementen of leningen. Vandaar de hypotheekcrisis in bijvoorbeeld de VS, want hun incassobureau’s flikten soortgelijks. Diefstal leidde tot ineenstorten van markten en wat mij betreft hoeven die niet te herstellen zolang niet heel gauw een einde gemaakt wordt aan de diefstal, corruptie en regelrechte maffiapraktijken.

@D