Dirk Scheringa

Het faillissement van DSB draait volledig om de persoon Dirk Scheringa, zo wordt het steeds duidelijker neergezet. Afgelopen dagen werd de man door velen als aandoenlijke antiheld neergezet, vooral door zijn sporters en medewerkers op de bank, vandaag door een redacteur van Quote 500 en een psychiater of all people als een sluwe geldwolf die ‘nog wel ergens een potje heeft staan’ en iedereen behalve zichzelf grof beschuldigt, ‘een vechter, geen gebroken man’. En de redacteur toonde daarbij een pagina uit vermoedelijke boekhoudgegevens van Scheringa, ingezoemd op de post ‘Dirk Scheringa Antilles’. Voorspelbare grap of waarheid, we weten het (nog) niet.

D

DSB is definitief failliet.

‘Verscheidene partijen lieten zondag weten niets te zien in het ‘plan
B’ van financieel deskundige Adriaan Dorrepaal voor DSB-bank, waarbij
de tegoeden van spaarders deels worden omgezet in aandelen om de bank
te redden. Het plan zou in de uitvoering te ingewikkeld zijn en brengt
bovendien te veel risico’s met zich mee voor spaarders. In plan B ging
het om 70 miljoen euro van de spaarders en 70 miljoen van DSB-eigenaar
Scheringa. De bank zou daarmee beschikken over 140 miljoen extra eigen
vermogen.’

‘Ondertussen begint financieel activist Pieter Lakeman van de Stichting
Hypotheekleed maandag een collectieve actie tegen De Nederlandsche Bank
(DNB). “De brief is een eerste aanzet om te komen tot schadevergoeding
voor gedupeerden van DSB Bank”, aldus Lakeman zondag. De voorzitter
van de stichting vertegenwoordigt naar eigen zeggen 3.000 gedupeerden.
DNB zou tekortgeschoten zijn in haar taak als toezichthouder op de gang
van zaken bij DSB. Het eigen vermogen van DSB was veel te laag voor het
toaaal vermogen (8 tot 9 miljard euro) van DSB. DNB had de groei van de
bank al veel eerder tegen hebben moeten houden.’

Die laatste twee zinnen geven het echte probleem blijkbaar aan.

Het faillissement gaat de gezamenlijke banken tussen de 600 miljoen en 1,5 miljard euro kosten.

rtlz.nl vandaag

Het plan B zou waarschijnlijk ook te weinig geld opgebracht hebben. Een triest drama alles met elkaar.

D

Dirk Scheringa

De directeur van DSB wordt meer en meer neergezet als aandoenlijke antiheld,
Wouter Bos haalde gisteravond in P&W glimlachend herinneringen op.
Is wel een luchtige noot in het geheel. Maar daarmee hebben de
gedupeerden hun geld nog niet terug. Wel is het vandaag erop of eronder voor Dirk Scheringa en zijn levenswerk.

D

Agressie

Drang tot ruzie zoeken is soms onweerstaanbaar
Zin om iets of iemand volledig tot op de bodem
Zomaar en helemaal kapot te slaan, echt waar
Of iets grofs het web op slingeren via dit modem

Niet altijd een vriendelijk gevoel
Noch altijd mensgericht of sociaal
Afreageren zoekt een weg en dient enig doel
Mits geen levende schepping of grof kabaal

D

De moderne aflaat

De moderne aflaat, als die bestaat, is volgens mij het doorgeschoten sociale zekerheidssysteem. De doorgeschoten belasting- en verzekerzucht is bijna niet meer op te
brengen en de maatschappij verstart steeds meer. Meer zekerheid
verkrijg je niet door er maar blindelings op los te betalen. Meer
zekerheid krijg je nooit. Behalve dat je doodgaat.

Misschien is het nog net geen verslaving, maar een vorm van dwangmatig handelen is doorgeschoten verzekerzucht wel. Het is bijvoorbeeld allang niet meer zo dat slechts de zwakkeren
kinderbijslag ontvangen. Of in een sociale huurwoning wonen. Of…
of… dat kan weleens minder allemaal. Laat mensen meer voor zichzelf
zorgen. Vijfentachtig tot negentig procent van het volk kan dat ook
gewoon. Nu is het zo dat verzekerden premies betalen en vervolgens een
klein bedrag uit het fonds terugkrijgen, als ze kinderen hebben. What’s
the point, vraag ik me dan af. Ik heb kinderen, maar ben misschien wel
goedkoper uit zonder AKW. Wat mij betreft hoeft er geen alternatief te komen voor overbodige vezekeringen, of
het moet minder belasting- en premiedruk zijn. Minder verstikking, is
het resultaat.

Om ook met iets positiefs te komen: de zorgverzekering nu is een hele verbetering met het systeem vroeger. Ziektekostenverzekering
is nu idd voor iedereen bereikbaar, niemand wordt buitengesloten en
moet zich duur ‘particulier’ verzekeren, zoals voorheen. En je
verzekeren tegen ziektekosten is ook echt rendabel, want die kosten
zijn vaak vele malen hoger dan de premie. Nee laat die vooral blijven. Ik heb kritiek op die sociale verzekeringen waarvan ik me nauwelijks
kan voorstellen dat de baten enigszins opwegen tegen de kosten. Dat kan
wat mij betreft weg.
Omgaan met medeburgers is een beetje te vergelijken met opvoeden: het is de kunst van het loslaten. Loslaten ipv pamperen.

Waarom ‘aflaat’? Omdat blindelings er op los betalen in naam van een vage solidariteit en sociale zekerheid, zonder na te denken of het wel nodig of effectief is, veel lijkt op een soort aflaat betalen voor opgebiechte zonden.

D

DSB toch niet failliet

DSB mag van de rechter alsnog een koper zoeken en daarmee is het faillissement opgeschort. Eigenlijk wel een goede zaak. Immers bij andere banken is ook genoegOntblote tanden mis en DSB heeft pech gehad met veel negatieve publiciteit, dat terwijl de bank in beginsel liquide en solvabel genoeg is. Of was.

Ander punt van ergernis:

Wie vijfenvijftig jaar oud is, mag met 65 jaar stoppen met werken, alle anderen moeten tot 67 doorwerken… en dat gaat pas in rond 2026. Laf en discriminerend. Ook leeftijdsdiscriminatie is discriminatie. Wat zou ik wel goed vinden? Iedereen dan doorwerken tot 67, behalve degenen die kunnen aantonen dit niet vol te houden. Of beter nog: AOW nog steeds vanaf 65 laten ingaan, maar iedereen meer keuzevrijheid gunnen omtrent de leeftijd boven 65 waarop men wil stoppen. Genoeg mensen willen immers helemaal niet verplicht stoppen met 65.

D

DSB-bank failliet

Vanavond luisteren wat er aan de hand is. Overigens is die bank al jaren middelpunt van schandalen, dus heel vreemd is het nieuws niet. Blij dat ik er geen rekening heb, zei ze lekker egocentrischOpen mond

Er wordt nu geroepen om het hoofd van de brenger van het slechte nieuws over DSB: Pieter Lakeman. Oftewel het lynchen van de slechtnieuws-courier. Alsof dat wat oplost. Pieter Lakeman was aangesteld door klanten van DSB om misstanden rond in eigen zak gestoken hypotheekaflossingen ea uit te zoeken en is daarbij op een beerput gestoten. Had hij dat moeten verzwijgen? Natuurlijk niet, dat zou pas echt een economisch delict geweest zijn. DSB was linksom of rechtsom ten dode opgeschreven.

Wat wordt het volgende bankfaillissement?
Ik zeg Rabobank: nog zo’n bank die verstrikt zit in een zelfgecreëerd moeras van in eigen zak gestoken hypotheekaflossingen, verzekeringspremies en nog meer. Alleen zal de Nederlandse overheid zo’n grote bank dan overnemen.

D

Eenzaam gevoel… wanneer?

Als je getrouwd bent
Als je niet getrouwd bent
Als je kinderen of vrienden hebt
Als je geen kinderen of vrienden hebt

Als je geld hebt
Als je geen geld hebt
Als je gelukkig bent
Als je niet gelukkig bent

Het kan fors om zich heen slaan
Een zweepslag van binnen komt hard aan
Soms met een oorzaak
Soms zonder oorzaak

D

Angst

Angst kun je hebben voor
Individuen of volkeren
Hoe kun je angst keren?
Zoek hoor en wederhoor

Ook een ander hecht aan vriendschap
Liefde, ruimte, begrip, vrijheid
Respect, gelijkwaardigheid
Probeer te leven in die wetenschap

God, de natuur kent, hoedt wat is waardevol
Zoek dat en stort je in het leven
Zelfs al doet de angst je nu en dan beven
Stap er op af en vervul je gewenste rol

D

Wachten

Wachten op de trein
Op een brief, op een antwoord
En wachten op een begin, eind
Soms is het niet fijn

Tijdens wachten kun je lezen
Of een brief schrijven
Maar vooral je ontspannen
Mijmeren, je geest niet laten sjezen

Geef het een positieve twist
Erger je en je merkt dat je veel mist

D

De leugenklok

Een man overleed en ging naar de hemel. Toen hij voor de
hemelpoort stond zag hij achter Petrus een enorme muur met klokken.
Hij vroeg aan Petrus “Wat zijn dat voor klokken?”. Petrus
antwoordde “Dat zijn leugen-klokken. Ieder mens heeft zo’n klok.
Zodra je liegt bewegen de wijzers”.
“Oh,” zei de man “Van wie is die klok?”. “Die was van Moeder
Theresa ” zei Petrus. “Die wijzers hebben nooit bewogen, omdat ze
nooit heeft gelogen”. “Ongelooflijk” zei de man.
“En van wie is die klok ?” vroeg de man terwijl hij naar een
andere klok wees. Petrus antwoordde “Die was van Abraham
Lincoln”. “De wijzers hebben maar twee keer bewogen, wat betekent
dat hij gedurende zijn leven maar twee keer heeft gelogen.”
“Waar is Bush zijn klok” vroeg de man. “Oh” antwoordde Petrus
“die is in het kantoor van Jezus, Hij gebruikt hem als
plafond-ventilator “.

Verrassend

Er bestaan wetmatigheden in het leven
Toch is geen enkel creatuur een stereotyp
Als was het een sjabloon dat precies zo deed en liep
Volgens een vaste beschrijving eraan meegegeven

Verrassing maakt het leven interessant
Nooit saai of voorspelbaar
Niets is vooraf zomaar maakbaar
Alles heeft meer dan één kant

D

Euforie

Het groeit onder je handen uit
Begint als materiaal met een standaardvorm
Wordt een nieuw object met eigen taal
Het idee zat reeds onder je huid

Die creatie van binnenuit naar het concrete
Dat proces van bouwen omvormen afwerken
De euforie als ontstaat wat bedoeld was
Niet na te vertellen met geen maat te meten

D