Voice

After several months of singing

I notice progression,

Appreciation,

And strengthening

@D

Beetje lucht voor de Boterbloem

Gelukkig, belangrijk.

Red Ecologische zorgboerderij de Boterbloem

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Amsterdam zich uitgesproken voor een zorgvuldiger beleid rondom de Boterbloem. De raad concludeerde unaniem dat de Boterbloem als zorgboerderij een belangrijke functie vervult voor de stad. Dat brengt met zich mee dat er goed moet worden gekeken naar mogelijkheden voor behoud en er zeker geen overhaaste besluiten moeten worden genomen. In het licht van de ontwikkelingen zou nu ontruimen prematuur zijn. De wethouder heeft toegezegd zich in te spannen voor goede afspraken met SADC.

Daarnaast ligt er een voorstel om het plan in de Lutkemeerpolder nog meer bedrijven te vestigen nogmaals goed te bekijken. Planologisch dateert het idee uit de jaren tachtig, hoe bekijken we dat met de kennis van nu. Wat is er precies nodig en op welke manier wil de gemeente nu invulling geven aan de polder? Zijn meerdere functies mogelijk en hoe zijn de huidige wensen in te passen. Hoe dit…

View original post 58 more words

Weekends

Mine will be filled

With music

It has me chilled

Above expectation, is its acousic

@D

Music

Even the very old don’t get old

Music, dance keep bold

Their drumming

Makes for a great meeting

@D

 

Home Town

No more:

Do I belong there

Do I find my way there

Yet, Xmas festivity, I come for

@D

 

 

 

 

Piano

It has soothing sound

It helps people concentrate

When they read or write

@D