2019

I had to overcome paper challenges

Not everything is sorted out yet

People around me, faced challenges

It was hardship, some of mine met

Happy New Year

@D

Swallow

It’s good to swallow annoyment

We catch more flies with honey

Than with vinegar: Life philosophy

Simple, obvious & no entrance fee

@D

Two Brothers

They may differ like day & night

Smart & resembling, yet,

They may represent darkness & light

Hence, a parent shouldn’t always fret

@D

Thx for sharing: Dandelions – The Incredible Edible Flower!

A reblog from ALITTLEPIECEOFMYHEART410024090

dandelion flower

Photo Credit: http://www.ediblewildfood.com

Gardeners have cursed the dandelion and its pervasive nature. They pop up everywhere in spring and are so hard to get rid of.
Having grown up in a small West Texas town, I am no stranger to the Dandelion; although we pulled them up with our gloved hands or chopped them down with the hoe. We had no idea what we were missing out on and clumped this healthy plant into the weed family.
To be perfectly honest, I always thought they were poisonous. I guess it was because of the white milky sap that oozed from the stems. When I first started reading up on edible plants, I just couldn’t believe Dandelions were on the list. I’m excited about all of the health benefits associated with eating this plant and can’t wait to give it a try!

  • The Normans called this plant “dent de lion”—tooth of the lion—for its jagged leaves. Anglo-Saxons corrupted this name into dandylion.
  • The Vikings brought dandelion seed with them to Iceland and Greenland where the plant still thrives today.
  • The Chinese call it “nail in the earth” for its long taproot which draws nutrients and moisture from deep in the ground.
  • In medieval times, dandelions gathered on St. John’s Eve—June 24—were believed to repel witches. The milky sap, given the name “devil’s milk pail”, was used to cure warts and pimples.

DANDELION HEALTH BENEFITS

Seeds were brought here by the Puritans to plant in their herb gardens and the plants soon escaped, making their way across the country. Since all parts of the plant are edible and rich in vitamins, that is not a bad thing.

  • Dandelions are more nutritious than spinach, have 25 times the vitamin A of tomato juice, and are a good source of calcium, potassium, magnesium, iron, lecithin, and vitamins C, B, and E. For many early settlers, dandelions made a life-saving spring tonic.
  • The dandelion was a standard medicinal plant used by herbalists for generations. Their Latin name—Taraxacum officinale—means a remedy for disorders. The leaves are a powerful diuretic but since they do not flush potassium from the body they are safer than pharmaceutical diuretics. The roots are slightly laxative and a tea made from ground fresh or dried roots is reported to improve digestion.
  • Similar to their cousin chicory, the roots can be roasted until they are dark brown inside and out, ground into a powder, and used as a coffee substitute.
For more health benefits and also recipes, please visit:
https://www.almanac.com/news/gardening/garden-journal/dandelion-health-benefits

dandelion drawing

Photo Credit: http://www.ediblewildfood.com

Dandelions – The Incredible Edible Flower!

Naar de rechter tegen het Waterschap

Inmiddels heb ik mijn probleem met het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht bij de rechtbank aanhangig gemaakt. De redenen zijn duidelijk: ik ben bij ‘t waterschap in een permanent deurwaarderstraject gestopt, ondanks dat ik de aanslagen gewoon betaald had. Zelfs kan niet gezegd worden, dat ze te laat betaald waren. Wel heb ik in 2017 gevraagd, via brieven, of ik voortaan in gedeelten kon betalen. Het waterschap deed de facto weinig met die correspondentie ~ negeren, kunnen we ‘t ook noemen. Sterker nog, in 2018 keek ik voor ‘t eerst op een online klantenpagina die het waterschap (ook) voor mij had aangemaakt en wat bleek? In een aantal jaren, stonden vreemde kleine bedragen open die ik zgn nog had moeten betalen. Via de Nationale Ombudsman, is dat na diverse mails en telefoongesprekken uiteindelijk recht getrokken, en werden de kleine bedragen verwijderd. In 2019 kwamen ze weer terug met hun deurwaarder, Cannock Chase. Na veel heen en weer mailen via de ombudsman, kwam eruit dat ik weliswaar in gedeelten had betaald, maar dat ik dat zgn niet aangevraagd had. Mijn eigen brieven met mijn aanvraag, is inmiddels naar de rechtbank verstuurd en ook naar de ombudsman en Fraudehelpdesk. Hun eigen aanslagen zeggen: u mag in acht gedeelten betalen, of ineens. Hoe moeilijk is ‘t helemaal, om mijn brieven er nog eens bij te nemen en de eenvoudige rekensom te maken tussen het aanslagbedrag en mijn deelbetalingen. Dit is de eenvoudige uitkomst: een ronde acht. Bied het niet aan dan, als mensen zo’n traject slechts voor de bühne wordt aangeboden. Ik snap wel, waarom ze zo lang wachten met hun invordering. De hoop is uiteraard, dat ik zulke correspondentie niet bewaar of vergeet en dan mijn historie niet kan hard maken. Ze kunnen dan verzwijgen, dat ik wel een aanvraag tot deelbetaling gedaan heb. En dat is exact wat ze gedaan hebben: mijn aanvraag verzwijgen. In hun reactie naar de rechter toe, hebben ze dan ook gelogen over mijn aanvraag tot deelbwetaling. Echter ik bewaar veel, door schade en schande in de omgang met overheden heb ik dat moeten leren. Overheden zijn immers vaak erg malafide en hanteren vele trucs.

Hiermee is nog steeds de vraag niet beantwoord, #waarom ik in een permanent deurwaarderstraject zat bij die lui. Zat blijkbaar, want mbt de aanslag van dit jaar, hebben ze me wel met rust gelaten. Blijkbaar weten ze best dat het niet deugt, wat ze eerder deden. En ik heb volgens hetzelfde traject in achten betaald. Ik vind het sneu dat ze deurwaarderskosten gemaakt hebben, maar ‘t lijkt me, dat die voor henzelf zijn. En, daarmee, voor de maatschappij. Maar voor watermanagement interesseren ze zich toch niet. Ik zie zelf ook niet meer in, waarom ik me er nog voor interesseren moet, op deze wijze. Ik hoop ook, dat beide betrokken ambtenaren bij het waterschap die hiervoor verantwoordelijk zijn, wier namen bij mij bekend zijn, door de rechter persoonlijk aangepakt worden. Persoonlijk aansprakelijk stellen! Misschien leren ze ‘t dan wel af. Beste lezer, fijne avond, dag, week, feestdagen en nieuw jaar.