Time & Haste

I see myself watching the fireworks

From New Year’s Eve to Easter

Open, is first quarter of the corks

Time is the Cosmos’ only free star

@D

Happy Easter everybody @}}-

 

Easter

Bronchitis

Several times I’ve had it

Air conditioning often causes it

They don’t clean them

Is opening a window such mayhem?

@D

 

Lucht voor De Boterbloem en voor de stad!

Goed nieuws & gerechtigheid @}}- 😡

Red Ecologische zorgboerderij de Boterbloem

Met het unaniem aannemen van een motie is een hectisch hoofdstuk in het verhaal rond De Boterbloem afgesloten woensdag 14 maart. In de motie stelt de voltallige gemeenteraad dat behoud van De Boterbloem en haar akkers belangrijk is voor de stad. Belangrijk vanwege de maatschappelijke waarde, de historische kavels en biologisch gecertificeerde grond.

In de afgelopen weken is er veel gebeurd: enerzijds een rechtzitting, negatief vonnis en hoger beroep en anderzijds heel veel steun, politieke beweging en publieke verontwaardiging. De acute situatie van een dreigende ontruiming in combinatie met een enorme solidariteit in de stad hebben het debat vervolgens op scherp gezet.

Na het aanbieden van de ruim 400 steunbetuigingen en het bezoek van wethouder Van der Burg leek er ruimte te ontstaan om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Groen Links heeft hierop een motie opgesteld met de strekking: ‘behoud is belangrijk en varianten tot inpassing moeten zorgvuldig worden…

View original post 72 more words

Virus

I’ve learned to check manually

And inform myself about the newest

Alas, we can’t trust fully

And must be the savviest

@D

Woodpecker

A few trees further away

Than other years

The trusted hammering-away

Betrays a presence one hears

@D

Drawing

Always, uneasy start

Then, it unfolds

And, perhaps, it holds

From a live scene, some part

D

Garden

To me, a new adventure:

Maintaining a garden

Plants connect with the future

Though Spring is still hidden

@D