Troon

Monarchie is eerder emotie
Dan staatsinstitutie
Het gaat om persoonlijkheid
Een kus is passend afscheid

Monarchy is emotion
Rather than state institution
It’s about personality
A goodbye kiss we should see

@D

Foto-0079#2 Kus als dank aan vorig staatshoofd 30042013