Joys & Sorrows

Living for today gives joy
Thinking of tomorrow may worry
We prefer to be safe over sorry
Good life lies between burden & toy

Vreugde & Zorg

Leven voor vandaag is vreugdevol
Denken aan morgen wellicht zorg
Liever veilig, maar tegen zorg is geen waarborg
Een goed leven ligt tussen last en lol

@D (with Dutch translation)