Democracy

It is permission to say what’s unfriendly
About the leaders
Or topics people hold dearly
Or to dismiss the leaders

@D

Betaalvee

Wat is het dat me zo hindert in de betrokkenheid van incassobureau’s waar het financiële betrekkingen met leveranciers betreft? Ik heb wat soul searching gedaan en kom op twee antwoorden: privacy en ‘t aspect van wanprestatie. Ik vind ‘t om privacyreden niet nodig dat steeds meer partijen tegenwoordig inzicht hebben in administratie en daar dreigt ‘t nu op uit te lopen, nu incassobureau’s zoveel meer gebruikt worden.

Dan nu ‘t wanprestatie-aspect. Over het algemeen wordt financiële administratie ervaren als moeilijk. Vaak wordt een post over ‘t hoofd gezien. Dat leidde bij mij in het verleden bij een grote leverancier als Nuon tot strubbelingen, waarbij Nuon niet veel anders kon dan erkennen dat ‘t al betaald was. Of een enkele keer, twee keer totaal, tot een huisbezoek, dat meestal vriendschappelijk eindigde. Mijn standpunt was en is dat een leverancier zelf z’n administratie op orde moet hebben, immers de klant betaalt ervoor en die wil niet lastig gevallen worden.

Nu echter worden er derden bij betrokken, van wie je niet weet hoe echt die zijn, die doorgaans hun administratie al even slecht op orde hebben. Het kost heel veel tijd allemaal om daarmee om te gaan en ik leer langzamerhand om hen buiten de deur te houden. Luisteren naar de uiteindelijke klant wordt niet altijd gedaan, immers ze proberen hun zin door te drammen, dus heeft veel corresponderen ook geen zin. Maar de toon van hun brieven is onaangenaam vanwege de intimiderende retoriek. Gezien de lage bedragen waar ‘t om gaat, heeft ‘t geen zin om ermee naar een advocaat te gaan, die interesseert zich er niet voor dus als consument sta je er alleen voor, maar ik voel me ergens wel gedwongen om er wat mee te doen. En zoek dan maar weer de publiciteit.

#Nuon probeert aanmaningen op allang betaalde facturen plus een oude, ook reeds betaalde factuur op mij te verhalen, hetgeen ik ook niet doe. Temeer daar de aanmaningen doorgaans na betaling pas kwamen; na een jaar niet meer terug te voeren zijn op een hoofdfactuur mede doordat ze cumulatief gestapeld zijn en de hoofdfacturen er niet bijvermeld worden, en van mij niet verwacht kan worden dat ik ook daar nog een administratie over voer. Het kan best dat sommige bedragen pas enkele dagen na vervaldag op hun rekening stonden, maar ik voel me dan niet tot extra betalingen verplicht. Dat doe ik bij een ander ook niet immers. En hun incassobureau #CannockChase is ook heel vervelend. Wil dat ik uittreksels van mijn bankrekening opstuur ed. Ik begin er niet aan. Nuon zelf is denk ik hierbij ‘t meest over de schreef gegaan, door via haar twitteraccount @NuonWebcare mijn IP-adres op te eisen. Ik vraag me af of dat strafbaar is, wellicht kan ik ermee naar justitie. Hoort NuonWebcare wel bij Nuon, is nog een vraag.

Dit alles stamt nog uit een tijd dat grote overheidslichamen als energieleveranciers en telecommunicatiebedrijven in een monopoliepositie verkeerden en geen klanten hadden, doch betaalvee. Maar het betaalvee emancipeert tot klant en niet slechts dat: niet slechts voor leverancieers doch ook voor energielevering als geheel bestaan steeds meer alternatieven. Wie weet neem ik een zonnepaneel dat krachtig genoeg is om genoeg warm water te leveren en een elektrisch fornuis aan de praat te krijgen. Ik sta open voor verandering wat dat betreft.

#KPN en #VestingFinance laten niks meer van zich horen, hopelijk slachten ze elkaar nu af om de dubbele rekening. Wel heb ik bezwaar gemaakt bij een zekere Stichting Preventel vanwege een registratie als wanbetaler. KPN heeft mij immers mijn geld teruggegeven en een dubbele rekening gestuurd. En NA mijn betaling een kantoortje Vesting Finance op mij afgestuurd, met wie ik geen enkele relatie heb; om veiligheids- en privacyredenen ga ik niet achteraf nog eens een betaling aan hen verrichten. KPN heeft geprobeerd een wonderlijk toneelstukje te spelen hier, blijkbaar heeft ‘t de vordering op mij aan hen verkocht, maar ik hoef daar niet in mee te gaan.

#Pathé heeft de kwestie uiteindelijk opgelost met mij. Ze is er ‘t levend bewijs van hoe een bedrijf zichzelf benadeelt als ‘t met incassobureau’s in zee gaat, want NIBIncasso liep alleen maar in de weg.

@D