Castles

Even the strongest bunkers & castles
They can’t shield a leader from his people
To replace him may cost hassles
Renewal is a need of any people

@D

Niet slechts in landen van bruine mensen

Corruptie komt niet voor in Nederland. Slechts in landen buiten de westerse cultuur. In landen die zich dictatoriaal noemen, of nieuwe democratieën, waar een regiem, wtf is it, de macht heeft, horen we hoe openlijk erkend wordt dat corruptie bestaat. ‘Die’ landen worden ‘nooit helemaal’ democratisch, alsof die landen genetisch geen aanleg hebben voor niet-corrupte democratie. Alsof Nederlanders genetisch wel aanleg voor niet-corrupte democratie hebben. Waarom legde Nederland, jaren vijftig, dan bij wet vast dat eigendommen van joodse gaskamerslachtoffers die in handen van de Nederlandse overheid gevallen waren, niet aan nabestaanden teruggegeven hoefden te worden? #Goudstikker ea (Om ‘t hier even bij te laten) Waarom zijn er ook nu zoveel voorbeelden te noemen van intimidaties vanuit instanties en bedrijven naar de consument toe? Het is jammer dat Nederland nu behalve voor kinderporno en drugshandel ook staat voor corruptie. Eerder had ik gezegd dat westerse economieën in crisis verkeren door woekerpraktijken met malafide contracten en leningen en Nederland is geen uitzondering. Ik heb verschillende voorbeelden uit eigen praktijk genoemd, die geen van allen ontkend werden door de schuldigen. Een nieuw voorbeeld dient zich weer aan:

#Stadgenoot #VanderHoedenMulder

In Amsterdam woont de overgrote meerderheid van bewoners in een corporatiewoning, ook ik. Enkele corporaties hebben hier tachtig of meer procent van alle woningen in eigendom; bijna heel Osdorp is eigendom van ‘Stadgenoot’, voorheen ‘Algemene Woningbouw Vereniging’. Oligopoliesituaties leiden altijd tot misbruik, vandaar dat voor andere vormen van bedrijvigheid anti-kartelwetgeving bestaat. Echter Nederland weigert die voor grondbezit, onroerend goed, met als resultaat een systeem van grootgrondbezit: een feodaal systeem zonder adel waar de consument heel weinig recht heeft. Vrije verhuizing bijvoorbeeld is onmogelijk in de praktijk, net als in de lijfeigentijd. Natuurlijk was ‘t veel beter en vooral ook veel goedkoper geweest als de consument zelf de kans had tot bouwen, kopen, verkopen, verhuren en huren. In zoveel andere sectoren waar (semi-)overheidsmonopolies doorbroken werden, is dat inmiddels gebleken. Maar goed on topic nu.

Enkele jaren geleden, woonde ik hier ook reeds, werden mijn man en ik lastiggevallen met correspondentie wegens vermeende huurachterstand van twee maanden, aanvankelijk alleen van Stadgenoot zelf, algauw gevolgd door die van hun deurwaarder: Van der Hoeden Mulder. Hele pakken met betalingsbewijzen en brieven stuurde ik naar beiden, maar tot mijn verbazing denderden ze gewoon door! tot in de rechtszaal aan toe. Te langen leste moest uiteraard erkend worden dat er helemaal geen huurachterstand was. Om het verhaal aldus samen te vatten. We waren toen nog onervaren op incassogebied, dus ik antwoordde elke brief netjes met veel documentatie. Geleerd heb ik dat je dat niet moet doen en slechts moet aanzeggen administratie pas te tonen tegenover de rechter. En, wat nu ook zoveel beter kan, met Twitter ea, openbaarheid te zoeken. Zet ze bij naam in de schijnwerpers. Ik noem het, omdat ik met exacte herhaling te maken krijg: zo’n zelfde vermeende huurachterstand van twee maanden. Stadgenoot schreef al en Van der Hoeden Mulder zal volgende week wel volgen. Maar een melding bij ‘t Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag Amsterdam heb ik gisteren wel gedaan, want ik zit er bovenop tegenwoordig. Van der Hoeden Mulder is echter hardnekkiger dan andere deurwaarders/incassobureau’s, dus ik bereid me voor op weer een vervelende periode.

#Nuon #CannockChase

Ik heb ‘t verzoek tot vertrouwelijke afhandeling, ofwel onder de toonbank ritselen, vanuit @NuonWebcare gezien en niet gehonoreerd. Want: openbare afhandeling van een dergelijk fundamenteel probleem is de enige weg die hopelijk werkt. In hun verkoopvoorwaarden staan ze zichzelf toe mensen aan te manen ná betaling en mocht betaling na vervaldag ontvangen zijn, al betreft ‘t maar enkele dagen, worden er toch ‘aanmaankosten’ gevorderd. Dat gebeurt tegenwoordig vele maanden later via incassobureau Cannock Chase op een wijze waarbij bedragen niet meer terug te voeren zijn op oorspronkelijke hoofdvorderingen. Dat gebeurt elders niet, een huisbaas, telecombedrijf, zelfs de belastingdienst onthoudt zich van ‘t gedrag, en kan ook hier slechts verklaard worden vanuit de traditie van monopolistische overheidsbedrijven. Formeel is Nuon geprivatiseerd, maar feitelijk is dat slechts kosmetisch, want de aandelen zijn nog steeds overheidseigendom. Dat is feodalisering, geen marktwerking. Immers de grote markt met z’n vele kleine eigenaren wordt zorgvuldig buitengesloten. Eén ding is in onze rechtsorde dan wel in orde: Napoleon heeft de trias politica in Nederland geïntroduceerd, dus de recherlijke macht staat redelijk goed los van de bestuurlijke. (Nederlanders hadden waarschijnlijk niet de creativiteit om dit zelf te bedenken, maar dat is misschien een lullige opmerking) Een rechter veegt dit soort diefstal door een semi-overheidsbedrijf als Nuon, of welk ander bedrijf dan ook, van tafel. Die eerlijkheid bestaat dan nog net in Nederland. En: dankzij de scheiding der machten is het voor de consument mogelijk voor zichzelf op te komen. Dus waarom nog steeds grootgrondbezit en andere kartels in ‘t kader van de totale verzorgingstaat toestaan?

#Automatische incasso

Als laatste item nu. ‘Waarom betaal je dan niet automatisch?’ Welnu dat is geen garantie voor goedlopende betaling, integendeel. Pathé Theaters mochten automatisch geld afschrijven van mijn rekening vanwege een abonnement voor onbeperkt bioscoopbezoek. Ooit was een maand niet afgeschreven en kreeg ik enkele maanden later een brief van hun incassobureau #NIBincasso hetgeen ik toen betaalde. Maar onlangs werd ik weer aangeschreven door NIBincasso voor… precies dezelfde post! Ze zouden bij mij komen uitzoeken welke spullen ze in beslag zouden nemen. Ik lach er nu om, want in al z’n sneuheid heeft ‘t geval nog een zekere koddigheid ook. De grootsheid van kleine dramatiek. Maar: door m’n weigering mee te werken was Pathé gedwongen ‘t uit te zoeken en is ‘t opgelost, maar veel tijd is de consument er wel mee kwijt. En #Eneco en #KPN… en… breek me de bek niet open over anderen. Ik wil hiermee zeggen dat automatische afschrijving geen oplossing is, want niet altijd wordt een bedrag meteen afgeschreven en niet altijd wordt dan een tweede poging gedaan en als het kleine bedragen betreft, heb je ‘t niet meteen in de gaten. En krijg je met een incassoprocedure te maken, want leveranciers schrijven niet zelf meer tegenwoordig.

Mijn oplossing is dan ook: geen abonnementen meer, tenzij ‘t echt niet anders kan. En dat is maar zelden het geval hoor, er is veel onnodige fluff die je best missen kan. Ik kan iedereen aanraden, me hierin na te volgen.

@D

Rock(ing) The Kasbah (via Urban Travel Tales)

Thanks for sharing

Rock(ing) The Kasbah A few more Moroccan essentials before I move on: Hammam: What looked suspiciously like a spa, and sounded suspiciously like a spa, turned out to be suspiciously like a light torture session.  If you’re not familiar with “gommage”, imagine a vigorous naked scrub-down by your new best Moroccan friend, using a rough shammy mitt.  JFL assumed the black gunk surrounding my skin was from the mitt, when in fact it was my dead skin.  Ugh. [caption id=”at … Read More

via Urban Travel Tales