‘Hoe schenk je het beste aan je kinderen’

Het blijkt dat de fiscus op afstand gehouden kan worden, tot op zekere hoogte, zie Z24

http://www.z24.nl/z24geld/artikel_114867.z24/Hoe_schenk_je_het_beste_aan_je_kinderen_.html

en via de notaris kan de ouder nog zeggenschap houden over de schenking ook.

@D

Als ouder

Wil je geen eenzaamheid zien
In de ogen van je kind
Dat het zich aan de juiste vrienden bindt
En goede prestaties laat zien

Je wil dat je kind leert zorgen
Dat het leert lachen om situaties
En zich interesseert voor andere naties
Je ziet je kind graag geborgen

@D

Wanneer is religie religie?

Religie mag naar mijn mening die naam dragen, wanneer er een duidelijke band is met een geopenbaard geloof. Geopenbaarde teksten werden op papier gezet door een boodschapper of profeet en die werden zorgvuldig bewaard, doorgegeven en toegepast. Ik denk dat dat geldt voor de Islam. Misschien ook voor het Jodendom, al hebben geleerden later het nodige toegevoegd naast de oorspronkelijke leer in de Torah. Ik denk dat dat niet geldt voor het Christendom. Paulus, Augustinus en de kerkvaders hebben de Bijbelteksten aangepast, een aantal Evangeliën bovendien geschrapt en vervolgens een maatschappijleer en bestuursvorm gecreëerd die ver afstond van de oorspronkelijke Joodse wet. Nog later ontstonden vele Christelijke kerken, van wie sommige wel en sommige niet in de Hel geloven, sommige wel en andere ook weer niet in een heilige Drieëenheid geloven, niet dezelfde feest- en gedenkdagen huldigen en sommige Bijbelpassages eveneens geschrapt hebben. Ik zie het Christendom dan ook niet als een religie. Ik zie het als een filosofie, een maatschappijleer, die door mensen gemaakt is.

Ik denk dat er een gevaar is aan een a-religieus besef. Het geweten van de mens wordt gevoed door de relatie met God. God herinnert de mens aan wat hij, zij moet doen. Een mens is uiteindelijk beter af met een echt religieus besef. Ik denk dat de Islam de mens daarbij meer op weg helpt dan het Christendom.

@D

Rust

Na momenten van spanning
Zoeken lichaam en geest soms rust
Het kan duren totdat iets je wakker schudt of kust
Rust je schip uit met de juiste bemanning

@D

De koude

Het gaat soms door merg en been
Lage temperatuur trekt ook door de ramen
In weerstand kun je je bekwamen
Eet wat lekkers, koop iets moois, ga er doorheen

@D

Januari 2010

Heftig valt de sneeuw
Heftig ook schijnt de zon
De vorst die sneeuw tot poedersuiker spon
Luistert niet naar reizigers’ schreeuw

Reizigers staan vast in de witte laag
Schaatsers mijden het nauw bevroren water
Komt dit landschapsgenoegen later?
Met verwachte sneeuwstorm groeit de laag

@D