Tolheffing is juist goed voor Nederland

Iedere weggebruiker betaalt naar gebruik volgens een even simpel als straightforward systeem: een tolhuisje waar je een euro betaalt voor passage. En wie er dagelijks (meermaals) langs moet, kan een abonnement nemen. Het voordeel is dat iedereen undiscriminately meebetaalt, ook toeristen of vrachtrijders uit het buitenland. Veel landen hanteren het. Het nadeel van zo’n systeem is: er valt geen eer mee te behalen. Het is niet hightech, niet vernieuwend, dus geen straatnaam kan een ambtenaar in het zonnetje zetten die dit mooie systeem invoerde.

Nee, dan de kilometerheffing. Uitsluitend de Nederlandse burger betaalt, levert een stuk privacy in en heeft reeds een flinke aderlating moeten doen voor de (dure) ontwikkeling van dit bedenksel. Het gastvrijheidsbeginsel naar de buitenlandse bezoeker blijft behouden. Immers de niet-ingezetene betaalt niet mee. En het is zo’n mooi vernieuwend stuk kenniseconomie. Wee de politicus die draagvlak zoekt. Kortom: Camiel Eurlings is een populist.

@Of, en dit zou mijn stelling in dezen zijn: weg met de kilometerheffing, weg met de wegenbelasting (of verlaging ervan) en leve de eenvoudige tolheffing.

@D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: