Wanneer is religie religie?

Religie mag naar mijn mening die naam dragen, wanneer er een duidelijke band is met een geopenbaard geloof. Geopenbaarde teksten werden op papier gezet door een boodschapper of profeet en die werden zorgvuldig bewaard, doorgegeven en toegepast. Ik denk dat dat geldt voor de Islam. Misschien ook voor het Jodendom, al hebben geleerden later het nodige toegevoegd naast de oorspronkelijke leer in de Torah. Ik denk dat dat niet geldt voor het Christendom. Paulus, Augustinus en de kerkvaders hebben de Bijbelteksten aangepast, een aantal Evangeliën bovendien geschrapt en vervolgens een maatschappijleer en bestuursvorm gecreëerd die ver afstond van de oorspronkelijke Joodse wet. Nog later ontstonden vele Christelijke kerken, van wie sommige wel en sommige niet in de Hel geloven, sommige wel en andere ook weer niet in een heilige Drieëenheid geloven, niet dezelfde feest- en gedenkdagen huldigen en sommige Bijbelpassages eveneens geschrapt hebben. Ik zie het Christendom dan ook niet als een religie. Ik zie het als een filosofie, een maatschappijleer, die door mensen gemaakt is.

Ik denk dat er een gevaar is aan een a-religieus besef. Het geweten van de mens wordt gevoed door de relatie met God. God herinnert de mens aan wat hij, zij moet doen. Een mens is uiteindelijk beter af met een echt religieus besef. Ik denk dat de Islam de mens daarbij meer op weg helpt dan het Christendom.

@D