Blijkbaar toch

Het vermoeden met iemand verbonden te zijn
Door gedeeld ervaren van iets ongrijpbaars
Ernaar zoeken leidt niet altijd tot iets klaars
Wel tot ontdekken waar de raakpunten zijn
Beider inbreng ritst zich aaneen
Of dat poog je, tot een betoverend geheel
Slechts binnen, in het hart, zien we hoeveel
Dit mysterie opbloeit, waarheen
@D