Weten

Iets weten geeft rust

Maar kom er dan niet steeds op terug

Van kennis word je je bewust

Met geduld vormt het een brug

Een brug naar het doen

Vanuit een zeker fundament

Maak je geen smet op je blazoen

Vanuit juistheid pak je het moment

D

Twijfel

Twijfel is soms een goede waarschuwing

Tegen roekeloosheid een bescherming

Maar soms doodt het iets waardevols

Te veel twijfel maakt kansen tot iets hols

Twijfel is angst bij voorbaat

Schreeuw niet voor iemand je slaat

Door de golf van angst heen

Kom door in koud water, zwem meteen

D