Kostbare steen

Sommige gesteenten zijn niet voor iedereen
Ze zijn zeldzaam maar wel zeer gewild
Hoe komt dat, is het hun bijzondere kwaliteit?
Toch: als soort zijn gesteenten één

Een mens is anders dan een mooie steen
Wat onderscheidt het levende van het dode?
Elk levend wezen heeft een eigen persoon
Ook een gewoon mens is op zich één

D