Fascinerend oud nieuws

Uitgegeven: 10 september 2009 08:41
Laatst gewijzigd: 10 september 2009 09:41

AMSTERDAM – Lange mensen blijken gemiddeld genomen meer plezier in het
leven te ervaren dan minder lange mensen. Ook zouden ze gelukkiger
zijn.

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waarover de BBC donderdag over bericht. Om
tot de resultaten te komen bedienden de onderzoekers zich van de
zogenaamde ladder van Cantril waarmee mensen door middel van het aantal
sporten kunnen aangeven hoe tevreden zij zijn met hun leven. De hoogste sport, de tiende, staat voor het best mogelijke en de laagste voor het slechtst mogelijke leven.

Mannen die langer zijn dan het gemiddelde (boven de 177,8) bleken
zichzelf hoger op de ladder te plaatsen dan mannen die beneden het
gemiddelde uitkomen. Voor vrouwen geldt hetzelfde. Qua emoties
kwamen de langere mensen eveneens beter uit de verf, door minder notie
te maken van pijn en verdriet en meer van plezier en geluk.

De onderzoekers menen dat de resultaten niet toegeschreven kunnen
worden aan demografische of etnische verschillen, maar dat de positieve
associatie geheel te danken is aan de factoren lengte, inkomen en
opleiding. “Er is geen direct verband tussen inkomen en geluk”,
verklaart dokter Colin Gill. “Daar is jaren onderzoek naar gedaan. Maar
het lijkt er wel op dat er een correlatie is tussen lengte en geluk en
lengte en inkomen.” Aan het telefonische onderzoek werkten 454.000 mensen boven de 18 mee.© NU.nl/Pauline van Lintel

Denkend Hoe zou dat komen?

D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.