Stoer

Meer levenservaring, meer behendigheid
In het verbergen van droeve emo
Doorgaan met makkelijk en oppervlakkig
Effectief masker of valkuil van eenzaamheid?

Uitkomen voor het ongemakkelijke, dit is
Wat soms iets extra vergt, het eist
Een moeizaam stuk eerlijkheid:
Billen bloot, hetgeen niet echt stoer is

D